جستجو

 

الانان و الاتين

en


Al-Anon & Al-Ateen

الانان و الاتین – Al-Anon & Al-Ateen

درجلسات گروه های خانوادگی الانان، اطرافیان و اعضای خانوادۀ افرادی که مشکل شراب خواری و الکلیسم دارند، تجارب خود را به اشتراک گذاشته و یاد می گیرند که چطور اصول برنامۀ الانان که همان ١٢ قدم الکلی های گمنام می باشد را برای بهبودی از تاثیرات الکلیسم در زندگی خود به کار ببرند. آن ها با شرکت کردن در چنین جلساتی در می یابند که تنها خودشان نیستند که تحت تاثیر اعتیاد به الکل یکی از عزیزانشان قرار گرفته و زندگیشان در معرض آسیب قرار گرفته است. در آلانان اعضای خانواده متوجه خواهند شد که صرفنظر از این که فرد معتاد به الکل به مصرف خود ادامه بدهد یا نه، خودشان می توانند با کارکرد ١٢ قدم یک زندگی سالم و سرشار از صلح و آرامش را به دست بیاورند.

الاتین یک گروه حمایتی متشکل از نوجوانان می باشد که هریک از آنها با اثرات و عواقب اعتیاد به الکل یکی از نزدیکان خصوصا والدین خود دست به گریبان هستند. بسیاری از جلسات الاتین درهمان زمان و مکان برگزاری جلسات الانان برگزار شده و تنها نوجوانان حق حضور در آن ها را دارند.

Alanon-FA

 

ایران

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات ایران:  اطلاعی در دست نیست

 

 


 

انگلستان

وب سایت:  http://www.al-anonuk.org.uk

تلفن تماس:  0044.207.403.0888

جلسات فارسی الانان در انگلستان:  اطلاعی در دست نیست

 


 

آمریکا

وب سایت:  http://www.al-anon.org

تلفن تماس:  001.757.563.1600

جلسات فارسی الانان در آمریکا:

 

تلفن تماس:  001.714.748.1113

وب سایت:  http://orangecountyalanon.org/wednesday.php

تلفن تماس:  001.818.760.7122

وب سایت:  http://www.alanonla.org/html2/meetings.html


 

 کانادا

تلفن تماس اتاوا:  001.613.860.3431
تلفن تماس تورنتو:  001416.410.3809

جلسات فارسی الانان در کانادا اطلاعی در دست نیست

 


 

بلژیک

وب سایت:  http://www.al-anon.be
تلفن تماس:  0032.2.216.09.08
جلسات فارسی الانان در بلژیک: اطلاعی در دست نیست  
 

 

یونان

وب سایت:  http://www.alanon.gr
تلفن تماس: 0030.210.523.9161
جلسات فارسی الانان در یونان:  اطلاعی در دست نیست     
 

 

آلمان

وب سایت:  http://www.al-anon.de
تلفن تماس:  0049.201.77.3007
جلسات فارسی زبان در آلمان:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

سوئد

وب سایت:  http://www.al-anon.se
تلفن تماس:  0046.8.643.1393
جلسات فارسی زبان در سوئد اطلاعی در دست نیست  
 

 

فرانسه

تلفن تماس پاریس:  0033.142.80.17.89
جلسات فارسی زبان در فرانسه: اطلاعی در دست نیست  
 

 

آسیا اقیانوسیه

وب سایت هند: http://india.al-anon.alateen.org
تلفن تماس هند: 0091.84207.38682
تلفن تماس روسیه: 007.7903.174.7571
تلفن تماس امارات متحده عربی: 0097.150.697.4393
جلسات فارسی زبان در آسیا و اقیانوسیه: اطلاعی در دست نیست  
 

 

استرالیا

تلفن تماس:  0061.039.620.2166
جلسات فارسی زبان در استرالیا: اطلاعی در دست نیست  
 

 

 

 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟