جستجو

 

الکلی های گمنام

en


Alcoholics Anonymous

انجمن الکلی های گمنام – AA

الکلی ها گمنام، يك انجمن  خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به الکل یا الکلیسم بوده است. در این انجمن معتادان به الکل به طور منظم در کنار یکدیگر گردهم آمده  تجارب، نیرو و امید خود را با یکدیگر به مشارکت گذاشته، و از طریق کارکرد ١٢ قدم بهبودی خود را حفظ می کنند. تنها شرط عضویت در انجمن الکلی های گمنام تمایل به قطع مشروب خواری است. برای عضویت در AA هیچ حق عضویت و یا هزینه ورودی ای وجود ندارد و کلیه مخارج انجمن ها ازطریق اعانات خود معتادان تامین می شود وکاملا خود کفا هستند. AA به هیچ مذهب، حزب سیاسی و یا سازمانی وابسته نبوده وخواهان درگیرشدن در هیچ مسئلۀ بحث انگیزی نیز نیست. این انجمن هیچ نهضت یا جنبشی را تأیید و یا تکذیب نمی کند. هدف اصلی همه معتادان در حال بهبودی این انجمن، حفظ هوشیاری و کمک به سایر الکلی های در عذاب برای دستیابی به بهبودی از طریق ١٢ قدم است. 

AA-FA  

ایران
وب سایت:  http://iranaa.org
تلفن تماس:  0098.263.273.3069
جلسات فارسی:  http://iranaa.org
در حال حاضر جلسات در اغلب شهرها و نواحی ایران برگزار می شود.  
 


 

خاور میانه

وب سایت (غیر رسمی):  http://www.aaarabia.org
جلسات فارسی :  اطلاعی در دست نیست
اطلاعات جلسات در کشورهای امارات متحده، بحرین، هند، عمان، عربستان سعودی، فلسطین، مراکش  
 

 

انگلستان

تلفن تماس:  0044.845.769.7555
جلسات فارسی زبانان الکلی های گمنام : لندن NW3  سه شنبه ها ۷ شب   
 

 

آمریکا

تلفن تماس:  001.212.870.3400
جلسات فارسی الکلی های گمنام در امریکا : 
 

تلفن تماس:  001.714.556.4555

وب سایت:  http://www.oc-aa.org/directory/meetings.asp?day=Sunday&city=%25

تلفن تماس:  001.212.870.3400

وب سایت:  http://www.simeetings.com/LA/LAMtgs.html

تلفن تماس:  

وب سایت:  http://www.simeetings.com/LA/WestwoodMtgs.html

تلفن تماس:  001.212.870.3400

وب سایت:  http://www.simeetings.com/LA/WestwoodMtgs.html

   

 

 

کانادا

وب سایت تورنتو: http://www.aatoronto.org

تلفن تماس تورنتو:  001.416.487.5591           

جلسات فارسی الکلی های گمنام در کانادا :  اطلاعی در دست نیست

 


 

بلژیک

وب سایت:  http://www.alcooliquesanonymes.be

تلفن تماس:  0032.781.525.56           

جلسات انگلیسی : http://www.alcoholics-anonymous.eu/country_map.php?Where=belgium

جلسات فارسی الکلی های گمنام در بلژیک :  اطلاعی در دست نیست

 


 

یونان

وب سایت: http://www.aa-greece.gr

تلفن تماس:  0030.6979.4566.24           

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/country_map.php?Where=greece

جلسات فارسی الکلی های گمنام در یونان :  اطلاعی در دست نیست

 


 

آلمان

وب سایت:  http://www.anonyme-alkoholiker.de

تلفن تماس:  0049.1803.224.357

جلسات انگلیسی زبان:  http://www.alcoholics-anonymous.eu/country_map.php?Where=germany

جلسات فارسی الکلی های گمنام در المان :  اطلاعی در دست نیست

 


 

سوئد

وب سایت: http://www.aa.se

تلفن تماس:  0046.8642.2609

جلسات انگلیسی زبان:  http://www.alcoholics-anonymous.eu/country_map.php?Where=sweden

جلسات فارسی الکلی های گمنام در سوئد :  اطلاعی در دست نیست

 


 

فرانسه

وب سایت: http://www.alcooliques-anonymes.fr

تلفن تماس:  0033.820.326883

جلسات انگلیسی زبان:  http://www.alcoholics-anonymous.eu/country_map.php?Where=france

جلسات فارسی الکلی های گمنام در فرانسه :  اطلاعی در دست نیست

 


 

استرالیا

وب سایت: http://www.aa.org.au

تلفن تماس:  0061.1300.222.222

جلسات فارسی الکلی های گمنام در استرالیا :  اطلاعی در دست نیست

 


سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟