جستجو

 

شیشه ای های گمنام

en


Crystal Meth Anonymous

انجمن شیشه ای های گمنام – CMA

شیشه ای های گمنام، يك انجمن  خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به شیشه بوده است. شیشه ای های گمنام با استفاده از برنامه های ١٢ قدمی و با اتکا به حمایت ها و کمک های متقابل، بهبودی روزانه خود را حفظ کرده و از مصرف شیشه اجتناب می کنند. مانند سایر انجمن های گمنام، تنها شرط عضویت در CMA تمایل به قطع مصرف شیشه می باشد. هدف اصلی اعضای انجمن شیشه ای های گمنام داشتن یک زندگی پاک و رساندن پیام بهبودی به کسانی که هنوز هم از اعتیاد به شیشه رنج می برند می باشد.

CMA-FA

 

ایران

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات ایران:  اطلاعی در دست نیست

 


 

سراسر دنیا

وب سایت:  http://www.crystalmeth.org 
تلفن تماس:  001.855.638.4373
جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست  
 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟