جستجو

 

قماربازان گمنام

en


Gamblers Anonymous

انجمن قماربازان گمنام – GA

قماربازان گمنام، يك انجمن  خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به شرط بندی و قمار بازی بوده است. این افراد با به اشتراک گذاشتن سرگذشت و تجارب خود با یکدیگر، قصد بهبودی از این بیماری را داشته و سعی می کنند تا با کارکرد ١٢ قدم و حمایت از یکدیگر هوشیاری از اعتیاد به قمار را به طور روزانه حفظ کنند. هدف اصلی اعضای انجمن قماربازان گمنام خودداری از قمار کردن و همچنین کمک به قماربازان معتاد دیگر میباشد تا آن ها هم بتوانند در بهبودی از این بیماری به سر ببرند. اکثر معتادان به قمار تمایلی به اقرار این حقیقت ندارند که به طور غیر عادی قمار می کنند و قدرت کنترل کردن قماربازی خود را از دست داده اند. هیچکس دوست ندارد خود را نسبت به هم ردیفان خود متفاوت تصور کند، بنابراین این افراد زندگی خود را در انکار به سر می برند و با تلاش های بیشمار و بیهوده خود در قمار، می خواهند ثابت نمایند که می توانند مانند دیگران به طور طبیعی قمار کنند.  بزرگترین اشتغال فکری همۀ قماربازها این است که تصور کنند روزی خواهند توانست قماربازی خود را کنترل کنند. ادامۀ مصرانۀ این تفکرات واهی واقعاً حیرت انگیز است و بسیاری از معتادان به قمار تا دروازه های زندان، دیوانگی و مرگ به کار خود ادامه می دهند. برای بهبودی از این اعتیاد در انجمن قماربازان گمنام پیشنهاد می شود که این نوع اشخاص قماربازبودن را به اعماق درون خود اقرار  کنند. در درون قماربازان این پندار بیهوده که ما مانند دیگران هستیم و یا ممکن است مانند دیگران باشیم، باید درهم شکسته شود. انجمن قماربازان گمنام این فرصت را در اختیار همه قمار بازان در غذاب قرار می دهد تا با قبول کردن و پذیرش عجز در برابر قمار، و با استفاده از کارکرد دوازده قدم، در مسیر بهبودی از این اعتیاد رفتاری گام بردارند. معتادان قمارباز در درازمدت بدتر شده و بهتر نمی شوند، بنابراین برای داشتن یک زندگی عادی، تلاش می کنند تا در حد توان، اصول خاصی را در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.

GA-FA  

ایران

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی قماربازان گمنام ایران:  اطلاعی در دست نیست

 

 


 

انگلستان

وب سایت:  http://www.gamblersanonymous.org.uk  

تلفن تماس: اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی قماربازان گمنام در انگلستان: اطلاعی در دست نیست

 

 


 

آمریکا

وب سایت:  http://www.gamblersanonymous.org/ga/node/1  

تلفن تماس:  001.626.960.3500

وب سایت جنوب نوادا: http://www.gasn.info

خط امداد جنوب نوادا: 001.702.529.0202

خط امداد ملی قماربازان گمنام آمریکا: 001.855.222.5542

جلسات فارسی قماربازان گمنام در آمریکا:  ایالت نوادا

 


 

کانادا

وب سایت:  http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses

تلفن تماس آلبرتا:  001.403.331.0822

تلفن تماس مونترال:  001.514.484.6666

تلفن تماس اونتاریو:  001.855.222.5542

جلسات فارسی قماربازان گمنام در کانادا اطلاعی در دست نیست  

 


 

بلژیک

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی قماربازان گمنام در بلژیک: اطلاعی در دست نیست  

 


 

یونان

وب سایت:  http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses

تلفن تماس: اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی قماربازان گمنام در یونان:  اطلاعی در دست نیست  

 


 

آلمان

وب سایت:  http://www.anonyme-spieler.org

تلفن تماس:  0049.1805.104.011

جلسات فارسی قماربازان گمنام در آلمان:  اطلاعی در دست نیست  

 


 

سوئد

وب سایت:  http://www.ga-sverige.se

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی قماربازان گمنام در سوئد اطلاعی در دست نیست

 


 

فرانسه

وب سایت:  http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses

تلفن تماس پاریس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی زبان در فرانسه: اطلاعی در دست نیست   

 


 

آسیا اقیانوسیه

وب سایت: http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses

تلفن تماس هند: 0091.8826.904.945

جلسات فارسی در آسیا و اقیانوسیه: اطلاعی در دست نیست  

 


 

استرالیا

وب سایت:  http://www.gansw.org.au

تلفن تماس سیدنی:  0061.297.266.625

جلسات فارسی زبان در استرالیا: اطلاعی در دست نیست  

 


 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟