جستجو

 

ماری جوانایی های گمنام

en


Marijuana Anonymous - ماری جوانایی های گمنام - اعتیاد به حشیش و بنگ

انجمن ماری جوانایی های گمنام – MA

ماری جوانایی های گمنام- MA يك انجمن  خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به ماری جوانا یا همان حشیش بوده است. اعضای این انجمن نیرو، امید، و تجارب خود در مبارزه با اعتیاد و حرکت در مسیر بهبودی را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و جهت بهبودی روزانه از یکدیگر حمایت می کنند. هدف اصلی این انجمن رهایی از اعتیاد به حشیش و ماریجوانا و همچنین کمک به سایر معتادانی است که هنوز هم درعذاب وابستگی به ماریجوانا هستند. انجمن ماریجوانایی های گمنام برای رهایی از بیماری اعتیاد و وابستگی به حشیش، از همان دوازده قدم بهبودی که توسط الکلی های گمنام ایجاد شده اند، استفاده می نماید چرا که مؤثر بودن این برنامه به اثبات رسیده است. 

MA-FA  

 

ایران

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی ماری جوانایی های گمنام در ایران:  اطلاعی در دست نیست

 


 

انگلستان

وب سایت:  http://www.marijuana-anonymous.co.uk

تلفن تماس:  0044.07940.503.438

جلسات فارسی ماری جوانایی های گمنام در انگلستان:  اطلاعی در دست نیست

 


 

آمریکا

وب سایت:  http://www.marijuana-anonymous.org/index.shtml

تلفن تماس:  001.800.766.6779

جلسات فارسی زبان آمریکا:  اطلاعی در دست نیست

 


 

جلسات آنلاین

وب سایت:  http://www.ma-online.org

تلفن تماس:   اطلاعی در دست نیست
جلسات فارسی زبان آنلاین:  اطلاعی در دست نیست

 


 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟