جستجو

 

نیکوتینی های گمنام

en


Nicotine Anonymous

انجمن نیکوتینی های گمنام – NiCA

نیکوتینی های گمنام، يك انجمن  خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به نیکوتین بوده است. نیکوتینی های گمنام با برگزاری جلسات منظم و با جمع شدن و حمایت کردن از یکدیگر از طریق کارکرد ١٢ قدم تلاش می کنند تا اعتیاد به نیکوتین را ترک کرده تا یک زندگی بدون نیکوتین را به صورت روزانه تجربه کنند. نیکوتینی های گمنام همه افرادی که درپی رهایی از اعتیاد به نیکوتین هستند و یا  درحال استفاده از داروها و وسایل ترک نیکوتین می باشند را به عضویت می پذیرد. هدف اصلی نیکوتینی های گمنام کمک به کسانی است که تمایل دارند مصرف توتون، تنباکو و سایر محصولات نیکوتین دار را به هر شکلی که باشد متوقف کنند. این انجمن ازطریق برنامۀ دوازده قدمی که از الکلی های گمنام اقتباس شده است، از اعضای خود حمایت کرده و راه حلی برای بهبودی از روش را به آن ها پیشنهاد می دهد.

NiCa-FA  

ایران

در حال حاضر جلسات نیکوتینی های گمنام در تمام نواحی و استان های ایران برگزار می شود.  
وب سایت:  http://nicairan.com
تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست
 

 

سراسر دنیا

تلفن تماس:  001.877.879.6422
جلسات فارسی زبان:  اطلاعی در دست نیست
 
 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟