جستجو

 

هم وابستگان گمنام

en


Co-Dependents Anonymous

انجمن هم وابستگان گمنام کودا – CoDa

انجمن هم وابستگان گمنام (کودا) از تعداد زیادی گروه های غیرانتفاعی و خودگردان تشکیل شده است. این انجمن متشکل از مردان و زنانی است که اعتیادشان بر روی مشکلاتی است که وابستگی متقابل با ديگران درزندگی آنها ایجاد نموده است. انجمن وابستگان گمنام مخصوص آن دسته از کسانی است که تمام وقت و زندگیشان را بر روی خوشحال نگه داشتن و راضی کردن اطرافیانشان می گذارند. این دسته از افراد کسانی هستند که سلامتی و اهداف زندگی خود را به دست فراموشی می سپارند و علیرغم صدمات و آسیب هایی که روابط ناسالم در زندگی آنها ایجاد می کند، باز نیز به این رفتارشان ادامه می دهند. هم وابستگان گمنام در کنار یکدیگر جمع شده اند تا از یکدیگر حمایت کرده و در سفری به درون خود بیاموزند که خود را دوست داشته باشند، و به گذشته و وابستگی های خودشان صادقانه بنگرند. اعضای CoDA معتقدند که بهبودی از هم وابستگی از خودکاوی صادقانه آغاز می شود. آنها ناتوانی خود برای برقراری روابط سالم با خودشان و دیگران را پذیرفته اند؛ ناتوانی هایی که به علت جریان داشتن الگوهای مخرب ارتباطی در زندگی آن ها به وجود آمده اند. CoDA براساس انجمن الکلی های گمنام بنا شده و نوعی اقتباس از دوازده قدم و دوازده سنت AA را به عنوان قسمت اصلی برنامۀ بهبودی خود به کارمی گیرد. تنها لازمه شرکت در جلسات CoDA میل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز است. 

CoDa-FA  

ایران

وب سایت:       جلسات معتادان گمنام در ایران

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات ایران: لست جلسات ایران

لیست جلسات کودا ایران – pdf

 


 

انگلستان

وب سایت:  http://www.coda-uk.org      

تماس:  enquiries@coda-uk.org           

جلسات فارسی هم وابستگان گمنام در انگلستان:   در شفیلد -Sheffield

http://www.coda-uk.org/index.php?page=Sheffield-Farsi

 


 

آمریکا

وب سایت:  http://www.coda.org/index.php         

تلفن تماس: 001.888.444.2359  

جلسات فارسی هم وابستگان گمنام در آمریکا: در انسینو کالیفورنیا  Encino California

 

وب سایت: http://www.coda-tvcc.org/content/pages/meetings.php

تلفن تماس: 001.818.379.3300
 
 

 

کانادا

تماس:  001.604.239.1042
جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دسترس نیست
 

 

سایر کشورها

وب سایت:  http://locator.coda.org    
تماس:  enquiries@coda-uk.org           
جلسات فارسی هم وابستگان گمنام سراسر دنیا:  اطلاعی در دست نیست  
 
 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟