جستجو

 

کوکائینی های گمنام

en


cocaine anonymous - کوکائینی های گمنام

انجمن کوکائینی های گمنام – CA

کوکائینی های گمنام، يك انجمن خود گردان و غير انتفاعى  متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به کوکائین بوده است و اکنون با هدف  ترک اعتیاد به کوکائین در کنار یکدیگر جمع شده و با کارکرد برنامه ١٢ قدم کوکائینی های گمنام، و حمایت از همدیگر به سوی بهبودی حرکت می کنند. تنها شرط عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف کوکائین و سایر مواد روان گردان و تأثیرگزار برذهن می باشد. برای عضویت در کوکائینی های گمنام،  نیاز به پرداخت هیچ نوع هزینه ای نمی باشد و کلیه هزینه های آن از طریق کمک های مالی و اختیاری اعضای آن تامین می شود. CA هیچگونه وابستگی به افراد یا سازمان های خارجی نداشته تنها هدف آن حمایت از اعضا برای رهایی از اعتیاد به کوکایین و کمک به سایر معتادان در عذاب برای دستیابی به همان آزادی از این اعتیاد می باشد.

CA-FA

 

ایران

وب سایت:  اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست

جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در ایران:  اطلاعی در دست نیست

 


 

انگلستان

وب سایت:  http://www.cauk.org.uk/index.asp

تلفن تماس:  0044.800.612.0225

تلفن تماس انگلیس: 0044.300.999.1212

تلفن تماس اسکاتلند: 0044.959.6363

تلفن تماس ایرلند:  00353.87.317.4989

جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در انگلیس:  اطلاعی در دست نیست

 


 

آمریکا

وب سایت:  http://www.ca.org

تلفن تماس:  http://www.ca.org/phones.html      

جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در آمریکا:  اطلاعی در دست نیست

 


 

کانادا

وب سایت:  http://www.ca.org/phones.html#CANADA

تلفن تماس:  http://www.ca.org/phones.html#CANADA    
جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در کانادا:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

آلمان

وب سایت:  http://www.ca-deutschland.de

تلفن تماس:  0049.1525.101.8808     
جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در آلمان:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

فرانسه

وب سایت:  http://www.cafrance.org

تلفن تماس:  اطلاعی در دست نیست 
جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در فرانسه:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

سوئد

وب سایت: http://ca-sweden.se

تلفن تماس:  0046.08.669.42.22
جلسات فارسی کوکائینی های گمنام در سوئد:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

اسپانیا

وب سایت: http://www.caspain.eu

تلفن تماس:  0034.62.7836.856
جلسات فارسی زبان در اسپانیا:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

استرالیا

وب سایت: اطلاعی در دست نیست

تلفن تماس:  0061.432.040.023
جلسات فارسی زبان در استرالیا:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

جلسات آنلاین

وب سایت: http://www.ca-online.org

تلفن تماس:  001.800.347.8998
جلسات فارسی زبان آنلاین:  اطلاعی در دست نیست  
 

 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟