جستجو

 

کتاب تشکیل گروه ١٢ قدم

صفحه: of 0

en

Current View

 

برای آن دسته از اعضای در حال بهبودی است که علاقمند به تشکیل و هدایت یک گروه ۱۲ قدم می باشند. گروه های ۱۲ قدم متشکل از معتادانی است که در یک ساختار گروهی و زیر نظر چند هدایت کننده، در یک چارچوب زمانی منظم اقدام به کارکرد ۱۲ قدم یک انجمن مشخص می نمایند. اطلاعات این کتابچه به صورت کلی و عمومی ارائه شده اند تا هر گروه ۱۲ قدمی بتواند با توجه به نوع اعتیاد و برنامه بهبودی انجمن خود، آن را تطبیق داده و از آن استفاده نماید.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟