جستجو

 

درباره همراه

en


همراه يك وب سایت اطلاع رسانی و آموزشی ثبت شده در کشور انگلیس است كه اطلاعات مربوط به بيماری اعتياد و تاثيرات آن بر اعضای خانواده را در اختيار جامعه ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان قرار می دهد.

 

 

 امروزه شواهد علمی نشان می دهد كه اعتیاد نوعی بیماری شناخته شده است و برنامه های ۱۲ قدمی موثرترین روش برای بهبودی از بیماری اعتیاد هستند. بر همین اساس، امید و هدف ما در همراه این است که اگر شما تحت تاثیر اعتیاد در رنج و عذاب به سر می برید، با آگاهی از برنامه های ۱۲ قدمی و حمایت انجمن های گمنام، راه حل مناسبی پیدا کرده و قدرت حرکت در مسیر بهبودی را به دست آورید. 

 

دیدگاه همراه:

  • تغییر نگرش منفی نسبت به بیماری اعتیاد و یا برابر دانشتن آن با یک مشکل رفتاری  و یا ننگ خانوادگی.
  • آگاه نمودن فارسی زبانان و معتادان ایرانی جهت شناخت اعتیاد به عنوان یک نوعی بیماری.
  • آگاه نمودن جامعه ایرانیان و فارسی زبانان در خصوص شناسایی انواع و جنبه های گوناگون اعتیاد از جمله اعتیاد به مواد مصرفی و اعتیادهای رفتاری.
  • آگاه نمودن معتادان ایرانیانی و فارسی زبان از برنامه های ۱۲ قدمی و حمایت های انجمن های گمنام به عنوان روشی موثر برای بهبودی از اعتیاد.
  • آگاه نمودن اعضای خانواده معتادان ایرانی و فارسی زبان در خصوص بهبود یافتن از تاثیرات بیماری اعتیاد بر زندگی آنها با استفاده از انجمن های حمایت از خانواده.  

 

اطلاعات ارائه شده در وب سایت همراه برای افراد و گروه های زیر مناسب می باشد:

 

١- كسانی که از انواع مختلف بیماری اعتياد نظير اعتیاد به مواد مصرفی و اعتیادهای رفتاری در عذاب هستند.

۲- معتادان در حال بهبودی كه قصد بهره مندی از مزایا و حمايت های انجمن های ۱۲ قدمی را دارند.

۳- خانواده معتادانی که تحت تأثير اعتياد يکی از عزيزانشان بوده و قصد دارند تا با استفاده از برنامه های ۱۲ قدمی حمایت از خانواده بهبود يابند.

۴- جامعه فارسی زبانان و ایرانیان مقيم خارج که به اطلاعاتی درباره بيماری اعتياد و بهبودی از طريق انجمن ها و برنامه های ۱۲ قدمی علاقمند هستند.

۵- مددکاران و متخصصان اعتیاد خارجی که می خواهند آگاهی و دانش خود  درباره بهبودی از اعتياد با استفاده از انجمن ها و برنامه های ۱۲ قدم را افزايش دهند تا از بيماران ایرانی معتاد خود در مسیر بهبودی حمایت کنند.

 

 

تماس با همراه - شرایط همراه - بازنشر همراه

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟