جستجو

 

آزمايش اعتياد قمار

en


۲ – آزمايش اعتياد قمار

 

هدف از اين آزمايش كمك به شما براي پي بردن به اين مساله است كه آيا قدرت تصميم گيري و اختيار را براي كنترل اين رفتار اعتيادي يعني قماربازي، از دست داده ايد خير. در واقع هدف از اين آزمايش اين است تا اطلاعات بيشتري درباره رفتارخود در قماربازی پی ببرید تا اینکه بتوانید تشخیص بدهید که آیا درگیر این نوع از اعتیاد رفتاری هستید و از آن در رنج و عذاب هستید . ا اين پرسش ها با توجه به شرايط و مشكلاتي تهيه شده اند كه بسياري از كساني كه به داشتن اعتياد به قمار اعتراف كرده اند، در آن شرايط قرار گرفته و مشکلات ناشي از اين اعتياد رفتاري را تجربه كرده اند.

 

۱- آيا اغلب تا آنجا به قمار ادامه مي دهيد كه وضعیت مالی شما صدمه ببیند؟

 

۲- آيا بلافاصله پس از آنكه همه پول خود را باختيد به اين فكر مي كنيد كه دوباره بازي كنيد تا پول هاي باخته خود را ببريد؟

 

۳- آيا تا كنون براي انيكه به قمار ادامه دهيد وام دريافت كرده ايد؟

 

۴- آيا براي اينكه قمار كنيد به فكر كار خلاف افتاده ايد يا كار غیر قانونی انجام داده ايد؟

 

۵- آيا براي اينكه قمار كنيد، چيزي از اموال و دارايي هاي خود را فروخته ايد؟

 

۶- آيا اغلب آنقدر به قمار ادامه مي دهيد تا پولتان تمام شود؟

 

۷-آیا برای تامین هزینه زندگی به قمار روی آورده اید با این تصور که با بردن در قمار همه خرج ها و هزینه ها جبران خواهید کرد؟

 

۸- آیا فکر می کنید اگر در قبمار برنده شوید همه مشکلات شما حل خواهد شد؟

 

۹- آيا قماربازي به اعضای خانواده شما یا دوستانتان آسیب وارد کرده است ؟

 

۱۰- آيا هرگز پيش آمده است كه به علت قماربازي به موقع بر سركار خود يا مدرسه حاضر نشويد ؟    

 

۱۱- آيا هرگز براي غلبه بر اضطراب و تشويش يا فرار از مشکلات زندگی خود، قمار كرده ايد؟

 

۱۲- آيا قمار كردن به اعتبار و شخصیت شما در جامعه آسیب رسانده است؟

 

۱۳- آيا وقتي عصباني يا مضطرب هستید به قمار متوسل می شوید؟

 

۱۴- آيا هرگز پس از قمار احساس پشيماني كرده ايد؟

 

۱۵- ايا پس از قمار هرگز به اين فكر افتاده ايد كه به خودتان صدمه بزنيد؟

 

۱۶- آيا به علت اعتياد به قمار به فكر خودكشي افتاده ايد؟

 

۱۷- آيا احساس مي كنيد كه هيچ كنترلي روي قماربازي نداريد؟

 

۱۸- آيا شيرازه زندگي شما به علت قماربازي از هم پاشيده شده است؟

 

 

 

توجه: هدف اين پرسشنامه فقط كمك به شما براي شناخت و آگاهي بيشتر درباره ماهيت رفتار اعتيادي شما يعني قمار كردن است. اگر متوجه شديد كه پاسخ شما حتي به يك يا دو مورد از پرسش هاي فوق مثبت است در آنصورت بايد به قمار كردن به عنوان يكي از مشکلات جدي خود توجه نشان دهيد. اگر پاسخ شما به پنج مورد از اين پرسش ها مثبت باشد در آنصورت است شما احتمالا از اعتیاد به قمار رنج مي بريد. اين آزمايش به هيچ وجه اين ادعا را ندارد كه از دقت باليني و علمي برخوردار است و نبايد از آن به عنوان جايگزيني براي شناخت علمي و تخصصي اين بيماري رفتاري استفاده كرد.

 

 

آزمايش-اعتياد-قمار
 

 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟