جستجو

 

آزمایش اعضای خانواده

کتاب خانواده معتادان

en


٢- آزمایش اعضای خانواده معتادان

 

آیا شما تحت تاثیر بیماری اعتیاد یکی از اعضای خانواده تان قرار گرفته  و زندگی روزمره شما به مرز فروپاشی رسیده است؟  با پاسخ دادن به سوالات این آزمایش، می توانید میزان تاثیر پذیری از این بیماری را در زندگی خود مشخص نمایید.

 

 

  ١.  آیا شما همیشه سعی کرده اید تا با كنترل کردن رفتار عزیز معتادتان او را وادار به قطع مصرف مواد مخدر كنید؟

 

  ٢.  آیا همواره همه تمركزتان بر روی اعتياد عزيزتان و كارهای او می باشد؟

 

  ٣.  آیا چون فكر می كنيد که رفتارهای گذشته و حال شما باعث اعتياد عزيزتان شده، احساس گناه می کنید؟

 

  ٤. آیا عضو معتاد خانواده، شما را در مورد اعتيادش مقصر می داند؟  

 

  ٥.  آیا از این که یکی از عزیزانتان معتاد است احساس شرمندگی می کنید؟ یا اینکه وجود اعتیاد در خانواده را كم اهميت شمرده و يا انکار می کنید؟

 

  ٦.  آیا به دلیل این که نمی خواهید هیچکس بداند که یکی از اعضای خانواده شما معتاد است، از معاشرت با اطرافیان و یا حضور در اجتماع اجتناب می کنید؟

 

  ٧.  آیا رفتار و كارهای فرد معتاد خانواده را توجیه كرده و برای حفظ آبرو یا علاقه ای كه به وی داريد، مشكلات وگرفتاری های او را برطرف می كنيد؟

 

  ٨.  آیا از دروغگويی و فريبكاری بی وقفه فرد معتاد به ستوه آمده و احساس درماندگی می کنید؟

 

  ٩. آیا كارهای غير قابل پيش بيني عضو معتاد خانواده و تغيير لحظه به لحظه حالات و رفتارهای وی زندگی را به كام شما تلخ كرده است؟

 

 ١٠.  آیا به دلیل ترس از بروز اتفاقات ناگوار برای عضو معتاد خانواده، همواره با احساس اضطراب و نگرانی زندگی می كنيد؟

 

  ١١.  آیا کیفیت و نحوه زندگی روزمره شما به چگونگی حال و روز فرد معتاد خانواده بستگی دارد؟

 

  ١٢.  آیا به خاطر عواقب اعتياد عزيزتان به نقطه ای رسيده ايد كه اختيار زندگی خود را از دست داده باشيد؟

 

 

آزمایش اعضای خانواده معتادان

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟