جستجو

 

اصول روحانی 12 قدم

کتاب بهبودی ۱۲ قدم

en


٦- اصول روحانی 12 قدم

 

 

در این قسمت اصول روحانی 12 قدم با استفاده از تعدادی جدول تشریح شده است. شناخت اصول و ریشه های هر یک قدم ها باعث می شود تا آگاه شویم که چرا 12 قدم یک برنامه روحانی است که منجر به برقراری ارتباط بهتر ما با خودمان، دیگران و خدایمان می شود.

 

  • اصول برنامه 12 قدم
  • ریشۀ روحانی 12 قدم

 

اصول برنامه 12 قدم

در هر يک از قدم های دوازده گانه اصولی وجود دارد که رعایت نمودن آنها به ما کمک می کند تا قدم ها را بطور مؤثرتری کارکرده و به نتیجۀ مطلوب دست یابیم.

اصول روحانی 12 قدم

 

ریشۀ روحانی 12 قدم

جدول زير نشان می دهد كه ريشه های روحانی هر يك از قدم ها، ما را به سوی ارتباطی سالم تر با خودمان، ديگران و خدايمان هدايت می كند. آگاهی از اين ريشه های روحانی به ما كمك خواهد كرد تا بدانيم چرا کارکرد 12 قدم سرانجام ما را به سوی یک زندگی آرام و آزاد پيش خواهد برد.

ریشه ها و اصول روحانی 12 قدم

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟