جستجو

 

تعریف راهنما و رهجو

en


٢- تعریف راهنما و رهجو

 

راهنما و رهجو یک سیستم حمایتی در انجمن های گمنام است که بر اساس آن که یک عضو با تجربه انجمن به عنوان یک راهنما، یک تازه وارد را به عنوان یک رهجو تحت حمایت خود قرار داده و به طور رایگان به او در مسیر بهبودی و کارکرد ۱۲ قدم کمک می نماید. در این قسمت برای آگاهی شما تعریفی از مفهوم و کارکرد این سیستم حمایتی ارائه داده شده است.

 

  • کارهایی که راهنما می تواند انجام دهد
  • کارهایی که راهنما نمی تواند انجام دهد

 

  • راهنما یک عضو با تجربه در حال بهبودی در انجمن های گمنام است كه مسئولیت راهنمایی یک معتاد ديگر كه اغلب تازه وارد است و رهجو نامیده می شود را بر عهده می گیرد تا وی بتواند با كاركرد 12 قدم در راستای بهبودی قدم بردارد. رابطه میان راهنما و رهجو رابطه ای داوطلبانه، غیر رسمی، و برآمده از ماهیت برنامه های 12 قدم است که صرفا بر اساس تبادل تجربیات، نیرو و امید اعضای انجمن با یکدیگر انجام می شود. اصول راهنمایی به بهترین شکل درقدم دوازدهم تشريح شده است و به ما معتادان در حال بهبودی پیشنهاد می کند تا پیام بهبودی برنامه های 12 قدمی را به معتادان دیگری که در عذاب هستند برسانیم. ” با بيداری روحانی حاصل از برداشتن اين قدم ها، ما كوشيديم اين پيام رابه ديگر مبتلایان بع اعتیاد برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآورديم.”
  • در انجمن های 12 قدمی اعضای تازه وارد تشويق می شوند تا هر چه زودتر برای خود یک راهنما پيدا كنند. راهنما یک معتاد در حال بهبودی در انجمن های گمنام است که دانش، تجربه، و کارکرد 12 قدم را با رهجویانش در میان می گذارد. کسی را به عنوان راهنمای خود انتخاب کنید که شما را درک کرده و با شما تفاهم داشته باشد. کسی که بتوانید بهبودی او را الگوی بهبودی خودتان قرار دهید. اکیدا به شما توصیه می شود، که به محض آشنایی کافی با جلسات انجمن های گمنام، و احساس راحتی در آن، برای خود یک راهنما انتخاب کنید تا شما را در کارکرد 12 قدم راهنمایی نماید. به یاد داشته باشید که این 12 قدم است که راه حل و برنامه ای برای بهبودی از اعتیاد، برایمان فراهم می کند و شرکت کردن در جلسات انجمن بیشتر به منظور حمایت از ما در دوران بهبودی انجام می شود. برای یافتن یک راهنما می توان به سادگی با یکی از اعضای باتجربه ای که در جلسات حضور دارد ارتباط برقرار کرده و از وی بخواهیم که راهنمای ما بشود. پیشنهاد می شود از کسی درخواست راهنما شدن کنید كه ظاهری آرام و مطمئن داشته باشد و از رفتار او مشخص باشد که در کارکرد 12 قدم و بهبودیش جدی و مصمم است. قویاً پیشنهاد می شود که آقايان برای خود راهنمای مرد و خانم ها راهنمای زن انتخاب کنند. تجربیات اعضای انجمن های گمنام نشان داده است که این کار از بروز مشکلات حاشیه ای پیشگیری می کند. در انجمن های گمنام هیچ راه و روش خاصی برای پيدا كردن يك راهنما وجود ندارد. معمولا افراد در جلسات از اینکه به درخواست شما پاسخ مثبت دهند و راهنمای شما شوند استقبال می کنند. راهنمايان كسانی هستند كه در اصل فقط تجربیات، نیرو و امید خود را در مورد كاركرد 12 قدم با رهجويانشان سهيم می شوند تا آنها نيز با پيدا كردن این راه حل بتوانند خود در مسیر بهبودی گام بردارند.
  • راهنما و رهجو، روشی است است كه ازطريق تجربه اعضای اوليه انجمن های گمنام به ما رسيده است. گفته می شود ابی تاچر یکی از دوستان بیل ویلسون (از بنيانگذاران انجمن الكلی های گمنام) به عنوان اولین راهنما شناخته شده است. زمانی که وی به تازگی هوشيار شده و الكل را کنار گذاشته بود، پیام بهبودی را به بیل ویلسون رسانده و به وی پیشنهاد کرد برای بهبودی از الکلیسم نیاز است که از خدای خود کمک بگیرد. باید توجه داشته باشید که در آن زمان هنوز اعتیاد به عنوان یک بیماری شناخته نشده بود و نشانه ضعف اراده و شخصیت انسان محسوب می شد. در آن زمان چنین تصور می شد که به بهبودی الکلی های مزمن امیدی نیست و آن ها سرنوشتی جز مرگ ندارند. اما بیل ویلسون با پذیرفتن پیشنهاد ابی توانست راه حلی برای مشکل خود یافته و با عمل کردن به آنچه که وی بعد ها آن را 12 قدم نامید از اعتیاد خود به مشروبات الکلی نجات یابد. پس از آن معلوم شد که موثرترین روشی که با استفاده از آن یک معتاد در عذاب می تواند امید به بهبودی و راه حلی برای رهایی از مشکل خود پیدا کند از طریق کسانی است که خود قبلا از این بیماری در عذاب بوده و حال با کارکرد 12 قدم در بهبودی به سر می برند. این ها کسانی هستند که در انجمن های گمنام به عنوان راهنما شناخته می شوند. برای الکلی هایی که به انتهای خط رسیده و کاملا نا امید شده اند، راه حلی وجود دارد و آن کارکرد 12 قدم است. علاوه بر این، اعضای اولیه انجمن های گمنام به این نتیجه رسیدند که کسانی که سایر معتادان در عذاب را راهنمایی کرده و پیام بهبودی را به آنها می رسانند، احتمال لغزش کردن کمتری داشته و با کمک کردن به دیگران، هم زمان به فرایند بهبودی خود نیز کمک کرده و از آن محافظت می کنند. امروزه راهنما به کسی گفته می شود که خود عضو با تجربه يك انجمن گمنام است و هدایت و حمایت از یک تازه وارد به انجمن را بر عهده می گیرد. راهنما با در اختيار گذاشتن تجربيات خود در مورد كاركرد 12 قدم به رهجو كمك می كند كه قدمهايش را كار کند تا وی نیز از یک طرز زندگی جدید و عاری از اعتیاد بهره مند شده و در مسیر بهبودی از اعتیاد وارد شود.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه یافتن یک راهنما، لطفا به قسمت پیشنهاداتی به رهجو مراجعه نمایید.

 

تعریف راهنما و رهجو - نقش راهنما در انجمن های گمنام

 

در قسمت زیر توضیحاتی در خصوص مسئولیت ها و کارهایی که یک راهنما می تواند برای حمایت از بهبودی یک رهجو انجام دهد آورده شده است. خواهشمند است توجه داشته باشید که این نکات، قوانین و شرایطی برای راهنما بودن نیستند بلکه توضیحاتی هستند که به طور کلی برای آگاهی شما از نقش یک راهنما در انجمن های گمنام ارائه شده اند.

 

کارهایی که راهنما می تواند انجام دهد

بین پیام رسانی به معنای کلی آن با نقش خاصی که يك راهنما در انجمن ها بر عهده دارند، باید تفاوت قائل شد. منظور از پیام رسانی از طریق انجمن های گمنام، رساندن پیام بهبودی بر اساس اصول 12 قدم است. این گونه پیام رسانی را می توان به شکل های مختلفی انجام داد و هر كدام از اعضای انجمن حتی تازه واردین نیز می توانند این نوع پيام بهبودی را به ديگران انتقال دهند. آنها با در ميان گذاشتن تجربيات خود در قالب مشاركت، خدمت کردن در انجمن ها و شركت در جلسات یا صحبت کردن درباره بهبودی خود با اعضای خانواده یا افراد خارج از انجمن باعث اميدواری و رساندن پيام بهبودی به آن ها می شوند. هر فعالیتی كه حامل پيام بهبودی به کسانی که از اعتیاد رنج می برند باشد، نوعی پیام رسانی محسوب می شود. اما راهنمايی به شکلی که در انجمن های گمنام  صورت می گیرد، مسئولیت هايی برای راهنما به وجود می آورد. اصل مهم این است که با استفاده از كاركرد 12 قدم، راهنما، رهجو را با دنیای تازه ای آشنا کند و با وی در فعالیت هایی که به بهبودی رهجو و رشد روحانی وی کمک کند همراه شود.همانند دیگر مسائل مربوط به انجمن های گمنام، درباره این که یک راهنما چگونه یابد رهجو را راهنمایی و حمایت کند نیز هیچ قانون و مقررات خاصی وجود ندارد. هر یک از راهنمايان در مورد كاركرد 12 قدم برای خود راه و روش خاصی دارند و بر اساس آن عمل می کنند. باید توجه داشت که مانند همه ما، راهنما نیز یک معتاد در حال بهبودی است و به هیچ وجه فردی کامل و بی نقص نیست. با این حال، فارغ از نقاط ضعفی که ممکن است داشته باشد، یک راهنما همه تجربیات، ایده ها، و دانسته های خود برای بهبودی از بیماری اعتیاد را به رايگان در اختيار رهجویش قرار می دهد.

برخی از اقداماتی که یک راهنما می تواند در راستای بهبودی رهجوی خود انجام دهد به شرح زیر است:

 

۱. راهنمایی کارکرد قدم ها 

اصلی ترین كار راهنما این است که تجربه، نيرو و امید خود را در قالب 12 قدم به رهجو منتقل کند. راهنما می تواند اصول برنامه 12 قدم را برای رهجو تعریف و تشریح کرده و نحوه کار کرد 12 قدم را به رهجو یاد دهد. راهنما می تواند برای ما معتادان  ایجاده انگیزه کرده و ما را به کارکرد 12 قدم تشویق کند. نکته مهم این است که راهنما می تواند به ما کمک کند تابر مقاومتی که در ابتدا در مقابل کارکردن به برنامه 12 قدم از خود نشان می دهیم غلبه کنیم. چنین مقاومتی به دلیل طرز فکر و اندیشه هایی است که در سال های طولانی اعتیاد ما شکل گرفته است. ما معتادان همیشه سعی می کنیم که ساده ترین و بی دردسرترین راه را برای بهبودی انتخاب کنیم و ممکن است هزاران بهانه بیاوریم تا نشان دهیم که این برنامه به درد ما نمی خورد. اما یک راهنما می تواند به ما کمک کند تا بر روی کارکرد 12 قدم، که راه حل بهبودی از اعتیاد است تمرکز کنیم.

 

۲. ايجاد تعلق به انجمن

برای بسیاری از ما تازه واردان به بهبودی، راهنمای ما به عنوان سمبل و نمادی از کل انجمن محسوب می شود و ما اثربخشی انجمن های گمنام را با توجه به کیفیت رابطه خود با راهنمایمان مورد قضاوت قرار می دهیم. بر همین اساس راهنما مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، چرا که رفتار وی منعکس کننده اثربخشی و کارایی انجمن های گمنام می باشد.

در برخی از مواقع فهمیدن و درك زبان بهبودی، سنتها، و ايده های انجمن های دوازده قدمی برای ما دشوار می باشد و در اين مواقع است كه راهنما می تواند با تشريح مطالبی كه برای ما تازگی دارد، علاقه و احساس تعلق به انجمن را در ما ايجاد كند. راهنما می تواند به ما یادآوری کند كه روش قديمی زندگی و بازگشتن به افكار و احساسات زمان اعتیاد مثلا ترس از مردم، باعث می شود تا در تنهايی و انزوا زندگی كنيم و به سمت مصرف مواد مخدر کشیده شویم. راهنما ما را برای انجام خدمت داوطلبانه در انجمن تشويق خواهد كرد و با انجام چنين كارهایی ما با افراد ديگر آشنا می شويم و مهارت های اجتماعی ما افزايش پيدا می كند. با ياد گرفتن روش جديد زندگی می توانيم پيام بهبودی را هم در داخل انجمن و هم در خارج از آن به ديگران برسانيم تا از بابت آزادی جديدی كه بدست آورده ايم قدردانی كرده باشيم.

 

۳. حمايت در مواقع بحرانی

به عنوان كسانی كه تازه اعتیاد خود را کنار گذاشته و یک راه و روش جدید زندگی را در پیش گرفته ایم، قاعدتا قرار است با ترس ها، بحران ها و تغييراتی رو برو شویم که ممکن است ما را به دگرگونی و دردسر بیاندازد. اين احتمال وجود دارد كه ما برای مقابله با اين مسائل و مشكلات  جدید زندگی بخواهيم از همان راه حل هميشگی خود كه از سر گرفتن مصرف مواد مخدر است استفاده كنيم. اما بسياری از ما متوجه شده ايم كه با صحبت كردن با راهنمای خود و با بازگو كردن ترس ها و مشكلات می توانيم بر آنها غلبه كنيم. راهنمای ما ممكن است راه ها و اصول بهبودی را به ما پيشنهاد كند و ما ازاين ابزارها و اصول پيشنهادی برای حل مشكلات و مسائل بحرانی خود استفاده كنيم. اين كه ما بدانيم كسی هست كه به ما توجه دارد و در اين سفر ما را حمايت و پشتيبانی می كند، خود تشويق و دلگرمی بزرگی برای ما محسوب می شود و سبب می شود تا در تصميم خود برای بهبودی مصمم تر شویم.

 

۴. ظرفیت سازی اعتماد

بيماری اعتياد باعث می شود كه ما به افرادی منزوی تبدیل شويم. در ميان گذاشتن اضطراب و هراس خود با ديگران بخشی از برنامه بهبودی ما است تا بتوانيم به تدريج احساس گناه و شرمی كه باعث می شود به مصرف مواد مخدر ادامه دهيم را از خود دور كنيم. راهنما می تواند اين فرصت را برای ما فراهم كند تا به فرد ديگری اعتماد كنيم و با درد دل كردن برای او اندكی از مسائل و مشكلات خود را برای ديگران بازگو كنيم. اينكه بتوانيم حتی به يك نفر اعتماد كنيم خود كمك بزرگی برای شكسته شدن انزوایی است كه بسياری از ما در زمانی كه مواد مصرف می كرديم از آن رنج می برديم. راهنمای ما می تواند شرايط امن و مطمئنی برای اعتماد كردن و صادق بودن ما با خودمان و دیگران ايجاد كند.

 

۵. تمرکز بر بهبودی

راهنما کسی است که پيشرفت ما در مسير بهبودی را کاملا زير نظر دارد. راهنما متوجه می شود که ما چه مواقعی از مسير خود منحرف می شويم و با هشدار دادن درباره احتمال لغزش به ما بپيشنهاد می دهد که مسير خود را اصلاح کنيم. با آنکه راهنما فردی است که ما می توانيم روی محبت و دلسوزی وی حساب کنيم اما در مواقعی که ما تسليم افکار اعتيادی خود می شويم شايد لازم باشد که وی با ما برخورد کند. در چنین وضعیتی، ما نبايد تصور کنيم که راهنما به ما دستور می دهد و یا امر و نهی می کند، بلکه بايد بدانيم که وی برای نجات ما از بيماری ناچار است تا واقعيت جبنه های مختلف بيماری اعتيادمان را به ما گوشزد کند.

 

۶. الگو شدن در بهبودی

درانجمن های گمنام اصطلاحی برای بهبودی وجود دارد که می گويد ” به جای حرف زدن عمل کن ” با حرف زدن و فكر كردن نمی توان بهبودی پيدا کرد، بلکه به جای آن برای رسیدن به بهبودی باید 12 قدم خود را به کار بگیریم. البته درک و شناخت 12 قدم مهم است، اما مهمتر از شناختن آنها، عمل کردن به اصول موجود در اين قدم ها در راستای زندگی جديدی است که در پيش گرفته ايم. راهنما در واقع نمونه و الگوی ما در کارکرد 12 قدم است. با ديدن چگونگی استفاده از 12 قدم و اينکه چه معجزه ای در زندگی وی به وقوع پيوسته است و مشاهده اينکه او با مشكلات زندگی چگونه كنار آمده است، می توانيم به چگونگی تاثير برنامه 12 قدم در زندگی خود پی ببريم. اين کار باعث می شود که همواره يک الگو و نمونه موفق پيش رویمان داشته باشيم و برای عمل کردن به این برنامه انگیزه بیشتری به دست بیاوریم.

 

۷. ارائه يک رابطه سالم

رابطه ما با راهنما می تواند نمونه و الگوی يک رابطه سالم باشد. به احتمال زياد دردوران اعتياد، رابطه ما با ديگران بسيار متزلزل بوده است يا اصولا با هيچ کس و هيچ چيز به جز مواد مخدر رابطه ای نداشته ایم. اما اکنون با حمايت راهنمای خود می توانيم به تدريج افکار و عادت های قديمی خود را که باعث می شدند منزوی باقی بمانيم و با کسی رابطه نداشته باشيم، کنار بگذاريم. وقتی بدانيم که ديگران هم مانند ما نواقص و اشتباهاتی دارند، به تدريج با خود کنار می آئيم و خود را همان گونه که هستيم می پذيريم. بدون آنکه احساس شرمندگی و تنها بودن کنيم می توانيم به راحتی حرفمان را بزنيم. متوجه می شويم که تماس گرفتن و یا کمک خواستن از دیگران اشکالی ندارد و از این پس ديگر مجبور نیستیم برای سرپوش گذاشتن بر روی احساسات واقعی خود به مصرف مواد مخدر پناه ببریم. ارتباط ما با راهنمايمان موجب می شود تا رابطه ای سالم را تجربه کنيم و انگيزه و اعتماد به نفس لازم برای از سر گرفتن روابط قديمی خود يا برقراری روابط جديد را به دست آوریم.

 

کارهایی که راهنما نمی تواند انجام دهد

در برخی از انجمن های گمنام درباره نقش و مسئولیت راهنما تصور نادرستی وجود دارد. بر اساس تجربیات اعضای قديمی انجمن های گمنام، کاملا مشخص و روشن است که راهنما نمی تواند و نباید برخی از مسئوليت ها را به دوش بگيرد؛ چرا که این نوع کارها می توانند هم به برنامه بهبودی ما را به عنوان یک رهجو و هم به برنامه بهبودی راهنما آسیب برسانند.

 کارهایی که برای بهبودی یک رهجو زیان آور است و راهنما نباید آنها را انجام دهد عبارتند از:

 

۱. پاک نگه داشتن رهجو

قطع مصرف مواد مخدر و کارکرد 12 قدم، تصمیمی است که برای بهبودی از بیماری اعتیاد باید اتخاذ کنید. این تصمیمی است که به عهده خود ما معتادان در عذاب است و خودمان باید آن را بپذیریم. هیچ یک از اعضای خانواده، دوستان، کارفرما، قاضی دادگاه یا راهنمای ما نمی توانند ما را متقاعد یا مجبور به ترك مصرف مواد و بهبودی از اعتیاد کنند. در انجمن های گمنام گفته می شود که اگر رهجو پاک بماند، افتخار آن نصیب راهنما نمی شود؛ همانطور که اگر او لغزش كند مسئوليتی برای راهنمايش ایجاد نمی کند. نقش راهنما تنها راهنمایی و حمایت از رهجو در فرآيند بهبودی از طریق كاركرد 12 قدم است؛ اما عمل به این برنامه مسئولیتی است که هریک از ما می بايست خود آن را بر دوش بگيريم.

 

۲. مسئولیت پذیری در مشکلات رهجو

راهنما به جز راهنمایی کردن و حمایت از یک رهجو در راستای بهبودی نباید کار دیگری انجام دهد. اگر راهنما به جز راهنمایی و پشتیبانی کار دیگری که رابطه ای با بهبوديمان ندارد انجام دهد، از مسئولیت و هدف اصلی خود منحرف شده است. تجربه نشان می دهد در مواقعی که مساله دیگری بر کاربرد 12 قدم اولویت پیدا می کند، زمینه برای از سرگیری مصرف مواد مخدر فراهم می شود. وقتی راهنما مشورت دادن درباره مسائل خانوادگی، رابطه مالی و تلاش برای حل مشکلات رهجو را شروع می کند یا در همه جزئیات زندگی او دخالت می کند، در واقع مسئولیت هائی را بر عهده گرفته است که ارتباطی به وظایف او ندارد. در ضمن راهنمایان نه پزشک ما هستند، نه روانپزشک ما و حتی راهنمایانی که شغل و حرفه اصلی آنها نیز پزشکی است، نباید رهجوی خود را به عنوان بیمار تلقی کرده و به درمان وی بپردازند. در غیر این صورت حد و مرز رابطه موجود بین راهنما و رهجو مخدوش شده و باعث سردرگمی طرفین می شود. در ضمن نباید به راهنما به عنوان یک معلم اخلاقی و معنوی 12 قدم نگاه کرد یا او را به عنوان نيروی برتر و یا قدرت مافوق به حساب آورد چون داشتن چنین انتظار و توقعی از راهنما انتظاری غلط و نابجا است. راهنما در واقع یک معتاد با تجربه در حال بهبودی است و تنها خصوصیتی که وی دارد و ما می توانیم به آن تکیه کنیم این است که با درميان گذاشتن تجربیات خود در بهبودی، در قالب 12 قدم و به شكل پیشنهاداتی عملی، از ما در مسیر بهبودیمان حمایت می کند. نصیحت کردن حتی اگر از روی حسن نیت باشد، بازهم در نهایت به رنجش و دلخوری بین راهنما و رهجو منجر خواهد شد. تنها مسئولیتی که راهنمای ما بر عهده دارد این است که ما را درفرآيند بهبودی بر اساس برنامه 12 قدم راهنمائی کند تا اینکه ما نيروی برتر را بدان گونه كه خود درك می كنيم، پیدا کنیم و یاد بگیریم که چگونه از اصول و ابزارهای این برنامه برای بهبودی و حفظ روند بهبودی خود استفاده کنیم.

 

۳. دخالت و کنترل زندگی رهجو

تمام اصول انجمن های گمنام بر اساس پیشنهاد بوده و تنها شرط عضویت در این انجمن ها تمایل به قطع مصرف و ترک اعتیادمان است. این که قصد کارکرد دوازده قدم و بهبودی از اعتیاد را داشته باشیم یا خیر، موضوعی است که به تصميم شخص ما مربوط می شود. راهنما یک مقام رسمی یا رئیس و ارباب نیست. راهنما هیچ مسئولیت و اختیاری برای وادار ساختن ما به کارکرد 12 قدم یا زندگی کردن به شیوه مورد علاقه خودش ندارد. رابطه ما با راهنما رابطه ای برابر بوده و به نفع هر دو طرف است. راهنما چگونگی کارکرد 12 قدم را به ما دیکته نمی کند، بلکه فقط تجربیات خود در اين زمینه را در اختیار ما قرار داده و به ما این فرصت و امکان را می دهد تا سفری که به سوی بهبودی در پیش گرفته ایم و حتی اشتباهاتی را که در این راه مرتکب می شویم، تجربه کنیم.

در برخی از مواقع ممکن است راهنما با توجه به تجربه موفقی که خود داشته، یا مسائل و نکاتی که از شرکت در انجمن ها یاد گرفته است، یک پیشنهاد خاص را با قاطعیت بیشتری به ما ارائه دهد. برای مثال، ممکن است راهنما به ما پیشنهاد کند که به دیدن دوستی که همراه وی مواد مخدر مصرف می کردیم، نرویم و به جای آن در جلسات شرکت کنیم. اما تصمیم گیری در این مورد، یعنی رفتن به دیدن دوست یا رفتن به جلسه موضوعی است که خود ما می بايست مسئوليت آن را بر عهده بگيريم و درباره آن تصمیم بگیریم. سرانجام اینکه هدف برنامه 12 قدم این است که ما بپذیریم که بیمارهستیم و مسئولیت کارهایی که لازم است برای بهبودی خود از بیماری اعتیاد اتخاذ کنیم را شخصا بر عهده بگيریم. گام برداشتن در راه بهبودی و چگونگی عمل کردن به 12 قدم که بهبودی ما را فراهم می آورد موضوعی است که صرفا به خود ما مربوط می شود؛ چراکه راهنمای ما قدرت و اختياری در اين مورد ندارد.

 

۴. سوء استفاده از رهجو

عمده ترین مسئولیت راهنما این است که برای بهبودی و به نفع شما کار کند و هرگز به فکر بهره برداری مالی و سوء استفاده از شما نباشد. بدین معنی که راهنما از شما درخواست پول نمی کند، با شما رابطه جنسی برقرارنمی کند، برای انجام کارهای خود از شما کمک نمی خواهد یا برای پیشبرد اهداف و موقعیت خود در انجمن از شما استفاده نمی کند. به جز انتقال پیام یا حمايت برای بهبودی، هر رفتار دیگری که راهنما انجام دهد موجب آسیب وارد شدن بهفرایند بهبودی رهجو خواهد شد. هنگامی که رهجو از کسی می خواهد مسئولیت راهنمایی وی را بر عهده بگیرد، در واقع به چنین شخصی اعتماد و اطمینان کرده و انتظار دارد که راهنما، او را در راه بهبودی از بیماری اعتیاد یاری کند. برای بسیاری از ما این موضوع حکم مرگ و زندگی دارد. اگر رهجو در رابطه ای که با راهنما برقرارکرده است مورد سوء استفاده قرار گیرد ممکن است لغزش کرده و اين تجربه باعث شود كه ديگر هرگز به جلسات بازنگردد و يا اينكه به همین دلیل جان خود را از دست بدهد.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟