جستجو

 

جدول هفتگی 12 قدم

کتاب تشکیل گروه ١٢ قدم

en


٨- جدول هفتگی 12 قدم

 

 

هدایت کنندگان یک گروه مطالعه 12 قدم جهت پیشرفت مستمر، نیاز به یک جدول هفتگی دارند. این جدول هفتگی به آنها کمک خواهد کرد تا کارکرد قدم ها را در یک چارچوب زمانی مشخص، برنامه ریزی و اجرا کنند. بعلاوه در این قسمت دو نمونه جدول هفتگی، یکی بر اساس 12 قدم معتادان گمنام ، و دیگری بر اساس الکلی های گمنام آورده شده است که هدایت کنندگان می توانند از آن به عنوان يك الگو برای هدایت گروه خود استفاده نمایند.

 

  • مزايای جدول هفتگي
  • قدم هایی که نیاز به راهنما دارند
  • نمونه جدول هفتگی بر اساس 12 قدم معتادان گمنام
  • نمونه جدول هفتگی بر اساس کتاب بزرگ الكلی های گمنام

 

مزایای جدول هفتگی

ایده خوبی است که قبل از آغاز به کار گروه دوازده قدم خود، یک جدول هفتگی برای آن تهیه کنید. داشتن یک برنامه هفتگی مزایای زیر را برای شما و اعضای گروهتان به همراه می آورد:

 

۱) برنامه ريزی هفتگی الگوی منظم و سازماندهی شده ای در خصوص نحوه پيشبرد و هدايت گروه مطالعه 12 قدم در يك چارچوب زمانی مشخص در اختيار شما قرار می دهد. این شيوه به شما كمك می كند تا به بهترين شكل و به طور عملی، هدایت گروه خود از طریق 12 قدم را به دست بگيريد.

 

۲) برنامه ريزی هفتگی به شما هدایت کنندگان کمک می كند تا بدانيد چه مطالبی در خصوص 12 قدم وجود دارد که هر هفته باید ارائه دهيد. با اين برنامه ريزی و اجرای آنها، وقت و انرژی خود را به خاطر پيگيری و ارائه مطالب هر جلسه هدر نمی دهید. بسیار مهم است که برنامه ريزی هفتگی خود را پس از تدوين، ديگر تغيير ندهيد، زيرا ممکن است باعث سردرگمی  شما و اعضای گروهتان شود. بهتر است برای تاييد مطالبی كه در هر جلسه می بايست ارائه شود و تقسيم وظايف، هدایت کنندگان ٣٠ دقيقه قبل از هر جلسه، گرد هم جمع شوند.

 

۳) برنامه ريزی هفتگی به اعضای شركت كننده در گروه کمک خواهد کرد که از ميزان پیشرفت و از مدت زمان باقی مانده برای كاركرد 12 قدم آگاه شوند. به این ترتیب آنها می توانند امورات زندگی خود را با توجه طول مدت دوره 12 قدم برنامه ريزی نمايند. به عنوان مثال اگر شخصی مسافرتی در پيش داشته باشد، می تواند با توجه به طول دوره 12 قدم برای مسافرت خود برنامه ريزی نمايد.

 

۴) برنامه ريزی هفتگی به شرکت کنندگان کمک خواهد کرد تا از قدمی كه در پيش دارند و تكاليف هر هفته آگاه شوند. به این ترتیب آنها می توانند برای هر جلسه آمادگی داشته و یا اگر در جلسه ای غايب بوده اند، تکالیف عقب افتاده آن را انجام دهند. بهتر است قبل از شروع گروه مطالعه 12 قدم  نسخه ای از جدول هفتگی را در اختيار شركت كنندگان گروه قرار دهيد.

 

۵) جدول هفتگی به هدایت کنندگان کمک می کند تا برای تهیه مکان برگزاری جلسات، و تدارکات مربوط به برپایی گروه مطالعه 12 قدم با دید بهتری اقدام نمایند. علاوه بر این به دلیل عمومی بودن مکان برگزاری جلسات مطالعه 12 قدم، مالکین این اماکن قالباً می خواهند از زمان بندی و نحوه برگزاری این جلسات آگاهی داشته باشند.  

 

 

قدم هایی که نیاز به راهنما دارند

به احتمال زیاد برخی از شرکت کنندگان در گروه شما نتوانسته اند برای خود یک راهنما پیدا کنند و شما به عنوان یک هدایت کننده، باید برای كاركرد قدمهايی که به طور مشخص نیاز به راهنمای شخصی دارند ( یعنی قدم های 5 و 8 )  راهی جلوی پای آنها بگذاريد. اگر چه بسیاری از قدم ها را می توان به طور موثر در گروه مطالعه 12 قدم  كار نمود و اعضا می توانند از راهنمايی هدایت کنندگان و حمایت سایر اعضای گروه خود بهره ببرند، اما قدم های 5 و8 می بايست  به صورت  فرد با فرد و به طور شخصی كار شوند. اصولاً بسیاری از ما 12 قدم خود را با يك راهنما كار نموده و در طول مسير بهبودی قدم 5 را با او مشاركت کرده و از راهنمایی او در خصوص لیست جبران خسارت ها بهره مند می شويم. اما برای آن دسته از ما که به گروه 12 قدم  پیوسته و ممكن است راهنما نداشته باشند، کاركرد این دو قدم مستلزم پیدا کردن راه های جایگزین است.

حقیقت این است که گروه های  مطالعه 12 قدمی، یک راه موثر برای یادگیری و كاركرد 12 قدم می باشد. با این حال، این گروه ها شبيه به یک کلاس درس هستند و جايگزينی برای استفاده از كمك ها و پشتيبانی های یک راهنمای شخصی نمی باشد. خود شما نیز به عنوان یک هدایت کننده، به خصوص اگر يک گروه بزرگ مطالعه 12 قدم را هدايت می نماييد، قادر نخواهيد بود تا به عنوان راهنمای فردی تعداد زیادی از شرکت کنندگان، قدم 5 را با آنها کارکنید و به آنها گوش فرا دهيد. همچنين نمی توانيد فرد فرد آنها را در خصوص ليست جبران خسارت های قدم 8، به طور صحیح و کامل راهنمایی کنید.

 

اما راه حلی نیز وجود دارد و شما می توانید يكی از روش های زير را برای رفع اين مشكل انتخاب نماييد :

۱) توصیه می شود که شرکت کنندگان در گروه با یکدیگر يارگيری نموده و با یکدیگر همقدم شوند. در اين سيستم دوست همقدم جايگزين راهنما شده و هر دو نفر، راهنمای متقابل يكديگر می شوند. آنها می توانند قدم پنجم را با يكديگر مشاركت نموده و همچنين در قدم 8 در خصوص ليست جبران خسارت ها، از راهنمايی و حمايت يكديگر بهره مند شوند. شما ممكن است به آنها بگوييد تا در موارد خاصی برای گرفتن راهنمايی و یا پیشنهاد، می توانند از كمك شما بهره مند شوند. اكيداً توصيه می شود تا اعضای شركت كننده در گروه 12 قدم، در اثنای دوره با يكديگر يارگيری نموده و دوست هم قدمی داشته باشند،  حتی اگر آنها دارای راهنمای فردی نیز می باشند.

 

۲) اگر اعضای بدون راهنمای زيادی در گروه وجود نداشته باشند، هدایت کنندگان می توانند آنها را به طور مساوی جهت راهنمايی در قدم های 5 و 8 بين خود تقسیم  نمايند. اما مطمئن شوید که شما به عنوان “راهنما ” فقط برای این دو قدم به آنها كمك نموده و اين حجم کار را در میان خودتان تقسيم نماييد؛ در غیر این صورت مسئولیت كمك به تك تك اعضای گروه به شما فشار بيش از حد وارد آورده و موجب آسيب به بازدهی شما به عنوان یک هدایت کننده می گردد.

 

۳) شما می توانید از سایر اعضای انجمن های گمنام، كه مایل به انجام چنین خدمتی هستند، استفاده کنید. شرکت کنندگان دوره های گذشته گروه 12 قدم، اغلب کاندیداهای بسیار خوبی برای پر کردن این نقش می باشند. پس از اتمام دوره، آنها معمولاً مایل به کمک رسانی به دیگران هستند.

 

 

نمونه جدول هفتگی بر اساس 12 قدم معتادان گمنام

در زیر نمونه ای از جدول زمان بندی هفتگی بر اساس کتابچه “راهنمای کاركرد 12 قدم” معتادان گمنام می باشد. برای دسترسی به نسخه ورد برنامه هفتگی NA که شما می توانید آن را دقیقا به به همين صورتی که در اینجا می بينيد استفاده نموده و یا قالب  آن را با توجه به شرايط گروه خود تغيير دهيد، لطفا به صفحه کاربرگ ها مراجعه کنید.

نمونه جدول هفتگی بر اساس ۱۲ قدم معتادان گمنام

 

 

نمونه جدول هفتگی بر اساس “کتاب بزرگ” الكلی های گمنام

در زیر نمونه ای از جدول زمان بندی هفتگی بر اساس “کتاب بزرگ الكلی های گمنام”  ويرايش سوم و چهارم می باشد. برای دسترسی به نسخه ورد برنامه هفتگی AA که شما می توانید آن را دقیقا به به همين صورتی که در اینجا می بينيد استفاده نموده و یا قالب  آن را با توجه به شرايط گروه خود تغيير دهيد، لطفا به صفحه کاربرگ ها مراجعه کنید. 

 نمونه جدول هفتگی بر اساس کتاب بزرگ الکلی های گمنام

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟