جستجو

 

جلسات توجیهی گروه مطالعه 12 قدم

کتاب تشکیل گروه ١٢ قدم

en


١١- جلسات توجیهی گروه مطالعه 12 قدم

 

 

قبل از شروع  یک گروه مطالعه 12 قدم، هدایت کنندگان نیاز به برگزاری دو جلسه توجیهی دارند. هدف از برگزاری جلسات توجیهی، اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی از ساختار و ضوابط چنین گروه هایی برای کسانی است که علاقمند به شرکت در این جلسات هستند. همچنین این صفحه شامل یک فرمت نمونه برای برگزاری و هدایت یک جلسه توجیهی به مدت یک ساعت و نیم می باشد.

 

 • جلسه توجیهی چیست
 • فرمت نمونه جلسه توجیهی

 

جلسه توجیهی چیست

 • اکنون که همه چیز را برای تشکیل گروه مطالعه 12 قدم خود آماده كرده اید، زمان آن است که جلسات توجیهی گروه را برگزار کنید. هدف از برگزاری جلسات توجیهی بالا بردن سطح آگاهی شرکت کنندگان در خصوص گروه مطالعه 12 قدم و شرایط آن است، به طوری که آنها بتوانند از هدف گروه آگاه شده و تصمیم گيری نمايند که آیا می خواهند در آن شرکت کنند یا خیر. جلسات توجیهی، شرکت کنندگان را از فرمت و زمانبندی جلسات، نحوه برگزاری، نحوه کار هدایت کنندگان و مسئولیت هایی که انتظار می رود در طول دوره داشته باشند آگاه می سازد.
 • بهتر است که جلسات توجیهی خود را چند هفته قبل از شروع گروه مطالعه 12 قدم خود برگزار کنید تا کسانی که علاقه مند به پیوستن به گروه هستند، فرصت کافی برای تصميم گيری داشته باشند و بتوانند برای زندگی و کار خود برنامه ريزی کرده و زمان مناسب را برای شرکت در جلسات و کارکرد 12 قدم اختصاص دهند.
 • جلسه توجيهی به تبليغ گروه 12 قدم شما نیز کمک خواهد کرد. احتمالاً کسانی که در جلسه توجیهی شرکت می کنند با دیگران در مورد آن صحبت خواهند کرد. این امر موجب می شود تا سایر افراد نیز کنجکاو شده و یا متقاضی شركت در گروه مطالعه 12 قدم شما شوند. شما می توانید در پایان جلسه بروشورهای گروه خود را بین شرکت کنندگان توزیع کرده و از آنها بخواهید تا این بروشورها را بین سایر دوستان خود توزیع کنند.
 • جلسه توجیهی معمولاً حدود ۱.۵ ساعت طول می کشند و بهتر است که در همان محل برگزاری گروه 12 قدم برگزار شود. تا آنجا که به اجاره مکان جلسات مربوط می شود، شما ممکن است بخواهید که سبد جمع آوری را دست به دست چرخانده و یا برای ساده برگزار كردن جلسه، اجاره را به طور مساوی در میان خودتان (هدایت کنندگان) تقسیم کنید.

 

 

فرمت نمونه جلسه توجیهی

در زیر یک فرمت نمونه از چگونگی برگزاری یک جلسه توجیهی آورده شده است. برای دریافت نسخه ای از این پیشنهادات، که شما می توانید با توجه به معیارها و خواسته های خود آن را تغییر دهید، لطفاً به صفحه کاربرگ ها مراجعه کنید.

 

۱. مقدمه  (۲۰ دقیقه)

 • هدایت کننده اصلی جلسه را با چند لحظه سکوت و به دنبال آن با يك دعا آغاز می کند.
 • سایر هدایت کنندگان به نوبت شروع به مشاركت در خصوص سفر خود به سوی بهبودی می کنند و به طور خلاصه در مورد اعتیاد خود، سرگذشت آنها قبل و بعد از ترک اعتیاد و کارکرد 12 قدم، و اینکه  چرا تصمیم گرفته اند که به عنوان یک هدایت کننده گروه 12 قدم خدمت کنند، صحبت می نمايند.
 • سپس هدایت کنندگان جزواتی را با توصیه هدایت کننده اصلی بین شرکت کنندگان توزیع کنند تا آنها مطالعه کنند. اين جزوات شامل اطلاعاتی است که به آنها کمک می کند تا در خصوص تعهد داشتن به کارکرد 12 قدم و کارکرد صحیح 12 قدم، اطلاعات مفیدی به دست بیاورند. (توجه داشته باشید که شما می توانید هزینه چاپ این جزوات را به طور جداگانه از شرکت کنندگان دریافت نمایید.).
 • این اطلاعات شامل موارد زیر خواهند بود:

۱) تعریف گروه مطالعه 12 قدم – هدف اصلی گروه مطالعه 12 قدم و ساختار آن را توضیح می دهد.

۲) مزایا و محدودیت ها مزایای کارکرد 12 قدم در یک گروه مطالعه 12 قدم و محدودیت های آن را توضیح می دهد.

۳) قوانين گروه مطالعه 12 قدم – قوانین و ضوابط شرکت در گروه که شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن هستند را توضیح می دهد.

۴) جدول هفتگی 12 قدم – اطلاعاتی در مورد طول مدت دوره، مطالبی كه در طول دوره ارائه می شوند و تکالیفی که شركت كنندگان می بايست انجام دهند را در اختيار آنها قرار می دهد.

 

همچنین شما می توانید جزوات زیر را نیز تهیه کرده و به اعضای گروه خود ارائه دهید. این ها اطلاعاتی هستند که اصول بهبودی با 12 قدم را شرح می دهند و به خصوص برای کسانی که تازه وارد بوده و دانش کمی از برنامه های 12 قدمی و مسير بهبودی دارند بسیار مفید خواهند بود. (توجه: در قسمت بهبودی با 12 قدم از وب سایت همراه، شما می توانید نسخه هایی از این جزوات را مشاهده نمایید).

۱) برنامه های 12 قدم – مروری کلی بر برنامه 12 قدم ، هدف آن و مسير بهبودی را شرح می دهد.

۲) مراحل بهبودی 12 قدم – ساختار 12 قدم و چگونگی عمل هر قدم به عنوان ابزار بهبودی را شرح می دهد.

۳) اهداف 12 قدم – هدف از هر قدم و هر آنچه که در راه رسیدن به آن به ما به آن کمک می کند را شرح می دهد.

۴) اصول روحانی 12 قدم – اصول روحانی هر قدم و چگونگی عملكرد هر یک از آنها برای کمک به تغییر ما را شرح می دهد.

۵) وعده های بهبودی – آزادی و معجزاتی که ما می توانیم با کارکرد 12 قدم تجربه کنیم را شرح می دهد.

 

۲. توضيحات هدایت کننده اصلی (۴۰ دقیقه)

 • هدف گروه مطالعه 12 قدم برای هدایت شرکت کنندگان از طریق 12 قدم در یک روش سازمان یافته و منظم و در یک چارچوب زمانی خاص را شرح  می دهد.
 • چگونگی هدایت گروه و استفاده از کتاب قدم های انجمن ها نظير “راهنمای كاركرد قدم ها” به عنوان یک كتاب مرجع برای کارکرد 12 قدم را شرح می دهد.
 • طول مدت دوره 12 قدم، وظايف و مسئولیت های هدایت کنندگان، و قوانین و معیارهایی که انتظار می رود توسط شرکت کنندگان درگروه رعایت شود را شرح می دهد.
 • احتياج به پشتكار، تعهد و سختكوشی در شرکت در گروه 12 قدم و سایر شرایط کارکرد دوازده قدم را توضيح می دهد. بر اهمیت اتحاد و کار گروهی در میان شرکت کنندگان تاکید نموده و توضيح می دهد که هر یک از شركت كنندگان که در کار گروه اخلال ایجاد کرده و یا عضوی که نتواند به طور مرتب و منظم در جلسات شرکت کرده و یا تکالیف خود را انجام دهد، ممکن است از گروه اخراج گردد.

 

۳. پرسش های شركت كنندگان ( ۲۵ دقیقه)

از حاضرين تقاضا می كند كه اگر پرسشی دارند در اين زمان مطرح نمايند. هدایت کنندگان دیگر نیز می توانند در این بخش به او کمک کنند. از شرکت کنندگان دعوت می شود به بیان مسائلی که موجب تمايل آنها به کارکرد 12 قدم در قالب یک گروه شده است بپردازند. (اختیاری)

 

۴. پايان جلسه ( ۵ دقیقه)

 • نسخه هایی از بروشورهای تبلیغاتی گروه در بين حاضرين توزیع می گردد. هدایت کننده اصلی از شرکت کنندگان می خواهد تا آنها را در مکان هایی که به احتمال زیاد كسانی علاقه مند به شرکت در گروه وجود دارند، پخش نمايند.
 • هدایت کننده اصلی از شرکت کنندگان می خواهد که به سنت های 12 گانه انجمن های گمنام احترام گذاشته و در هیچ یک از انجمن های گمنام به تبليغ گروه 12 قدم و یا توزیع بروشورهای آن نپردازند. در عوض آنها می توانند بیرون از جلسات به اطلاع رسانی یا توزيع بروشور بپردازند.
 • سبد جمع آوری پول برای اجاره مكان جلسه توجيهی  بين حاضرين چرخانده می شود.
 • در انتهای جلسه همه دست در دست هم قرار داده و با هم دعای آرامش را می خوانند.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟