جستجو

 

دوازده سنت

کتاب انجمن های گمنام

en


٧- دوازده سنت انجمن های گمنام

 

دوازده سنت اصول راهنمایی هستند که اعضای هر یک از انجمن های گمنام را در پی گیری هدف اصلی آن انجمن متحد می نمایند. در این صفحه اطلاعاتی در رابطه با هر یک از این سنت ها ارائه شده است تا شما با چگونگی سازماندهی و ساختار انجمن های گمنام آشنا شوید.   

 

 • 12 سنت انجمن معتادان گمنام 
 • اصول 12 سنت 

 

دوازده سنت رهنمودهایی هستند که اعضای یک انجمن گمنام 12 قدمی را متحد کرده و از آن در برابر تغییر و تحریف محافظت می نمایند. این سنتها درسال ۱۹۴۶ و پس از کش و قوس های فراوانی که انجمن الکلی های گمنام را تهدید به نابودی می کرد به وجود آمدند. اختلافات بین اعضای اولیه به مسائلی از قبیل: شرایط عضویت، استقلال گروه ها، یگانه بودن هدف، تأیید سازمان های دیگر، حرفه ای بودن، مباحث اجتماعی و گمنامی مربوط می شد. بنیانگذاران انجمن الکلی های گمنام متوجه شدند که ادامه فعالیت این انجمن در گرو  پایبندی به یک سری اصول و مقررات می باشد  که برای حفظ و پیشبرد اهداف انجمن های گمنام ضروری و حیاتی است.

 

12 سنت انجمن معتادان گمنام

جهت آشنایی شما با اصول بنیادی و اهداف هریک از دوازده سنت، برای نمونه دوازده سنت انجمن معتادان گمنام (NA) در قسمت های زير شرح داده شده است.

 

۱. منافع مشترك ما بايد در رأس قرار گيرند؛ بهبودى شخصى به وحدت معتادان گمنام بستگى دارد.

 • یک انجمن دوازده قدمی مهمتر از همه چیز باید از بقای خود اطمینان حاصل کند و سنت یکم ، این هدف اصلی را به خوبی توضیح می دهد. اگر یک انجمن شکست خورده و قادر به ادامه دادن جلسات نباشد، دیگر مكانی برای کمک و حمایت از معتادان وجود نخواهد داشت. بنابراین سنت یکم به وضوح اعلام می کند که ” بهبودی شخصی ما به وحدت انجمن بستگی دارد”. حقیقت  این است که معدود کسانی توانسته اند بدون استفاده از حمایت انجمن های گمنام بهبودی پیدا کنند. ” گروه باید زنده بماند، یک عضو به تنهايی زنده نخواهد ماند”.
 • سنت یکم بدین معنی نیست که اعضای گروه به تنهایی اهمیتی نداشته باشند. انجمن های دوازده قدمی قدر اعضای خود را دانسته و ایشان را بسیار محترم می شمارند. ما معتادان به عنوان اعضای یک انجمن گمنام حق داریم در هر تصمیمی مشاركت داشته باشیم. ازنقطه نظر انجمن تک تک ما اعضایی ارزشمند بوده و آزاد هستیم که بهبودی خود را بدون هیچ قانون یا شرایطی دنبال کنیم. هیچ عضو دیگری اختیار و حق و مجازات کردن یا اخراج کردن کسی را از جلسات را ندارد.  اساسا سنت یکم ابزاری است که قصد متعادل کردن شخصیت های بزرگ را دارد. ویژگی های شخصيتی مانند غرور، خود محوری و احساس مالكيت می توانند درهرسازمانی مخرب باشند. در یک انجمن دوازده قدمی، وجود چنین خصیصه هایی می تواند منجر به تباهی و مرگ معتادان گردد. هدف این سنت مقابله با بدست آوردن ثروت، قدرت و نفوذ، جايگاه و پايگاه  به وسیلۀ اعضای انجمن می باشد. نتیجۀ کار این است که اعضا یاد می گیرند اختلاف های شخصی خود را کنارگذاشته و برای بهبودی خود و سایر اعضا،  وحدت کل انجمن را در رأس امور و اولویت قرار دهد.

                       

۲. در ارتباط با هدف گروه ما، تنها يك مرجع نهايى وجود دارد، خداوندى مهربان كه به گونه ای ممكن خود را در وجدان گروه، بيان می کند. رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما مى‌باشند؛ آن ها حكومت نمى‌ كنند.

 • هدف سنت دوم ساخت زیربنای انجمن یعنی روش اساسی عملکرد آن می باشد. اگر قرار باشد در یک جلسه  انجمن تصمیمی در رابطه با آن گروه گرفته شود، قبل از هرگونه رأی گیری، مسائل مربوطه به طور جامع مورد بحث قرارگرفته و به کلیۀ اعضا فرصت ابراز عقیده داده می شود. به این نوع رای گیری “رأی وجدان” و به نتیجۀ رأی گیری “وجدان گروه” گفته می شود. انجمن های دوازده قدمی باور دارند که خداوندی مهربان توسط وجدان گروه خواسته هایش را بیان می نماید و این در نهایت به بهترین وجه منافع گروه را حفظ خواهد نمود. هرنوع اختلاف نظر ازطریق فرآیند رأی وجدان خاتمه می یابد؛ چراکه در این صورت کلیۀ عقاید مطرح شده و وجدان گروه تصمیم خود را گرفته است. ازطریق این روش تک تک اعضا فرصت ابراز عقیده داشته و هیچ عضوی اختیار بیشتری نسبت به سایر اعضا نخواهد داشت.
 • اصل “مرجع نهایی” برابری را توسعه داده و منجر به بنا شدن یک ساختار دموکراتیک و قابل دستیابی توسط کلیۀ اعضای انجمن می گردد. در انجمن های گمنام عضو بهتر یا بدتر وجود ندارد و هیچکدام از عوامل سابقه، تحصیلات، تخصص حرفه ای، مقطع پاکی، مذهب، فرهنگ یا عقاید سیاسی باعث برتری کسی نمی شود. زمانی که ما وارد انجمن های گمنام می شویم به عنوان یک معتاد درحال بهبودی شناخته می شویم. بدین ترتیب انجمن تلاش می کند با کلیۀ کسانی که در جستجوی حمایت هستند، تعامل داشته و در ایشان احساس تعلق ایجاد نماید.
 • این سنت در بعضی مواقع اشتباهاً به معنی اینکه “ما رهبر نداریم” تعبیر شده است. در صورتی که درواقع برای اداره شدن یک گروه به اعضایی که داوطلبانه و به صورت چرخشی خدمت می کنند؛ نیاز داریم تا نقش رهبری را ایفا کنند. موضوع اصلی این است که این اعضا صرفنظر از این که  نماینده، منشی یا خزانه دار گروه باشند هیچ اختیاری نسبت به سایر اعضای گروه ندارند.  مسئولیت خدمت کردن به گروه به این اعضا واگذار شده اما ایشان هیچ اختیاری درمورد تصمیم گیری برای گروه ندارند. بدیهی است که گروه ها رهبران دیگری نیز دارند. آن دسته از اعضایی که تجربه و نیروی خود را درجلسات به مشارکت می گذارند، توسط سایرین به عنوان “رهبران روحاني” شناخته می شوند. همچنین اعضایی وجود دارند که دارای دانش و تجربه زیادی در رابطه با اصول برنامه و سنت ها هستند. در صورتی که اعمالی مغایر با سنت ها انجام شود و یا در رابطه با اصول برنامه 12 قدم سوالی پیش بیاید، اعضای گروه به این افراد مراجعه می کنند. چنین کسانی نیز رهبر محسوب می شوند ولی حق مدیریت کردن دیگران را ندارند.    

 

۳. تنها لازمه عضوّيت، تمايل به قطع مصرف است.

 • سنت سوم، به تنها شرط عضویت در انجمن های گمنام مربوط می شود. درحقیقت این سنت مشخص می کند که تصمیم نهایی بر عهده شخص معتاد می باشد که آیا تمایل دارد از طریق برنامه های 12 قدمی و حمایت انجمن ها بهبودی یابد یا خیر. بعلاوه هیچکسی در انجمن های گمنام، حق و اختیار این که برای حضور دیگران در جلسات انجمن تصمیم گیری و یا تعیین تکلیف کند را ندارد؛ چرا که هیچ فردی نمی تواند در مورد تمایل سایرین برای حرکت در مسیر بهبودی تصمیم گیری نماید.
 • زمانی که سنت سوم نوشته شد؛ از اصطلاح “تمایل صادقانه” برای قطع مشروب خواری استفاده شده بود که این خود به مسئله ای بحث برانگیز تبدیل شد. از این اصطلاح اینطور استنباط می شد که برای اثبات صادقانه بودن تمایل یک فرد، تمایل او بایستی توسط سایر اعضای گروه مورد قضاوت قرار گیرد. بنابراین واجد شرایط بودن یک عضو بالقوه توسط سایر اعضای انجمن تعيين می شد. زمانی که خطر استفاده از چنین اصطلاحی که می توانست از عضویت افراد بیماری که جویای بهبودی بودند جلوگیری کند آشكار شد، واژۀ “صادقانه” حذف گردید تا از اینکه شخصی بخواهد به عنوان قاضی، هیأت منصفه یا مامور اجرا ، درمورد حق عضویت دیگران تصمیم بگیرد جلوگیری شود.
 • علاوه بر این، سنت سوم انجمن از ما درمقابل حضور غير معتادين نیز محافظت می کند چراکه می گوید انجمن ما منحصراً به معتادانی که تمایل به قطع مصرف دارند تعلق دارد. بدین ترتیب هدف اصلی انجمن حفظ شده و از تأثیرگزاری افراد یا گروه هایی که مشکلاتی به غير از اعتیاد به مواد مخدر دارند، جلوگیری می شود.

 

۴. هر گروه ‌بايد مستقل باشد به استثناى مواردى كه بر گروه‌هاى ديگر و NA دركل اثر بگذارند.

 • هدف سنت چهارم، حفظ انعطاف پذیری ساختار انجمن های گمنام است تا به این وسیله گروه ها بتوانند جلسات محلی خود را به طوری که خودشان می خواهند اداره کنند. هر دو یا سه نفر معتادی که  درصدد دستیابی به بهبودی از طریق برنامه های 12 قدمی هستند، تا زمانی که مبانی و اصول دوازده سنت انجمن مربوط به خودشان را رعایت کنند می توانند برای حمایت از یکدیگر اقدام به راه اندازی یک جلسه گمنام کنند. هر گروه انجمن آزاد است که دقیقاً آنطور که تمایل دارد به امورات جلساتش رسیدگی کند؛ به شرط آنکه به اصول و اهداف انجمن خود لطمه ای وارد نکند. مثلأ یک گروه می تواند راجع به محتوای جلسات خود و عنوان موضوعاتی که درآن مطرح می گردد؛ تصمیم بگیرد. یک گروه می تواند درمورد اینکه آیا جلسات باز یا بسته برگزار کند و یا در مورد تاریخ و محل برگزاری جلسات تصمیم گیری نماید. هرگروه می تواند فرمت جلسۀ خود را تغییر داده و درآمد خود را آن طور که صلاح می داند هزینه کند. همچنین هر گروه می تواند درمورد نحوۀ  بازکردن و بستن جلسات خود تصمیم بگیرد. بدین ترتیب کلیۀ گروه ها در ادارۀ امورات داخلی خود برطبق خواسته های اعضای آن گروه، مستقل می باشند.  
 • اما قسمت دوم این سنت: “به استثناء مواردی که بر گروه های دیگر وکل انجمن اثر بگذارند” استقلال گروه ها را مشروط می نمايد. مثلأ اگر گروهی تصمیم گرفت تنها معتادان مسلمان را به عضویت بپذیرد درآن صورت درکل انجمن تأثیر گذاشته است چرا که چنین عملی برخلاف خط مشی و اصول انجمن است. یا اگر از حرفه ای های مراکز درمانی خواسته شود که درجلسات گروه شرکت کرده و راجع به جدیدترین روش های درمانی و یا داروها صحبت کنند، این برخلاف سنتهای انجمن بوده وبه آن خسارت خواهد زد؛ چراکه با انجام این کار گروه مربوطه از هدف اصلی انجمن که رساندن پیام بهبودی (پبشنهاد یک راه حل مبارزه با اعتياد از طريق دوازده قدم) به معتادان درعذاب است فاصله می گیرد. به همین ترتیب با وجود این که گروه ها مستقل می باشند، اختیار آن را ندارند که قدم ها و سنت ها را بازنویسی کرده و یا نشریات خود را ایجاد کنند. جلسات انجمن های گمنام نیز نباید برای ایجاد درآمد مورد استفاده قرارگیرند.
 • سنت چهارم به گروه ها آزادی می دهد که مرتکب اشتباه شده، از این تجارب درس گرفته و به سمت جلو حرکت کنند. راه درست یا نادرست برای برگزاری جلسات وجود ندارد و یک گروه می تواند طبق خواستۀ اعضای آن اداره شود؛ مشروط براینکه این جلسات از هدف اصلی و سنت های انجمن فاصله نگیرند. آنچه که هر جلسه ای را نسبت به جلسات ديگر متفاوت می سازد، اصل انعطاف پذیری است که به ما اجازه می دهد فضاهای متفاوتی را درجلسات مختلف تجربه کنیم. بنابراین ما می توانیم ازمیان جلسات متفاوتی که وجود دارند؛ آن را که مورد علاقه مان است انتخاب کنیم.

 

۵. هر گروه فقط يك هدف اصلى دارد، رساندن پيام به معتادى كه هنوز در عذاب است.

 • عصاره واقعی انجمن ها در این سنت جای گرفته است. همه معتادان در انجمن های گمنام فقط به خاطر یک دلیل در کنار یکدیگر جمع می شوند: رساندن پیام بهبودی ازطریق دوازده قدم به سایر معتادان در حال عذاب. ما به عنوان معتادانی که به واسطۀ دوازده قدم در بهبودی به سر می بریم، فرصت فوق العاده ای در اختیار داریم تا این فرصت و موهبت منحصر بفرد را به بقیه معتادانی که اسیر بیماری اعتیاد هستند معرفی کنیم. هدف اصلی همه انجمن ها در وهله اول، رساندن پیام بهبودی می باشد. رنج کشیدن از بیماری اعتیاد و پیدا کردن راهی برای بهبودی از آن، ما را از مردم عادی مجزا می کند. تجربيات ما می تواند برای کمک به بهبودی دیگران ابزاری موثر به حساب بیاید. ما از محیط انجمن خود صرفاً به خاطر دستیابی به این هدف اصلی استفاده می کنیم.
 • مقصود سنت پنجم متمرکز نگاه داشتن گروه ها بر روی این هدف اصلی می باشد. به علاوه این سنت از تبدیل شدن جلسات به مکان هایی غیر ازفضاهایی برای بهبودی از بیماری اعتیاد جلوگیری می کند. ما از جلسات انجمن های گمنام برای مقاصد اجتماعی، کاریابی، دوست یابی و یا مکان هایی برای اعمال قدرت، دستیابی به جاه طلبی و یا کنترل ديگران  – یعنی دقیقا همه چیزهایی که می تواند منجر به ازهم پاشیدن یک گروه شود – استفاده نمی کنیم. زمانی که تمرکز همه ما برروی رساندن پیام بهبودی باشد؛ علیرغم عقاید متفاوت و گاها متناقض با یکدیگر، درهدف مشترک خود که همان دستیابی به بهبودی است متحد می شویم. اين سنت به ما یادآوری می كند که  ما برای بقای خود دراینجا حضورداریم. زمانی که هدف اصلی ما رساندن پیام بهبودی باشد، اینکه ما دربیرون جلسات چه کسانی هستیم، بی اهمیت می شود. ممکن است در جامعه پزشکان، وکلا و روحانیون اعضای شایسته ای به شمار بیاییم، اما در انجمن ما فقط معتادانی هستیم که تلاش می کنیم پیام بهبودی را برسانیم.
 • تمرین سنت پنجم ما را بر روی هدف اصلی مان متمرکز نگاه داشته و از درگیر شدن ما درمباحث دیگر جلوگیری می نماید. جلسات مکان هایی نیستند که ما بتوانیم درآنجا عقاید سیاسی خود را تبلیغ نموده و یا آنها را به بحث بگذاریم یا اینکه راجع به مذهب خود موعظه کنیم. به همین ترتیب ما نباید سعی داشته باشیم یک معتاد در عذاب را قانع کنیم که برای بهبودی راه دیگری نیز به غیر از دوازده قدم وجود دارد. ما از علت ملحق شدن به انجمن کاملاً آگاه هستیم، اما باید دانش، تحصیلات یا مدارك خود (یا هر معياری که در دنیای بیرون وجود دارد) را کنار گذاشته و به عنوان معتادان در حال بهبودی که بر بیماری خود غلبه نموده ایم برای رساندن پیام بهبودی دست دردست یکدیگر بگذاریم.

 

۶. يك گروه NA هرگز نبايست هيچ مؤسسه مرتبط يا هر سازمان خارجى را تأييد ويا درآنها سرمايه‌گذارى كند، يا نام NA را به آن ها عاريت دهد، مبادا كه مسائل مالى، ملكى و شهرت، ما را از هدف اصلى خود منحرف سازد.

 • سنت ششم، رهنمودهایی را عنوان می کند که انجمن ما را از ادغام شدن با دیگر سازمان ها و یا از تحت تأثیر قرارگرفتن  آنها محافظت می نماید. با رعایت این سنت، ما وحدت و منحصر بودن هدف خود را که همان رساندن پیام به معتادان درعذاب می باشد حفظ می کنیم.
 • این سنت به دلیل بلند پروازی های اعضای اولیه الکلی های گمنام برای توسعه دادن پیام بهبودی در خارج از انجمن بوجود آمد. اعضای مذکور به افراد مذهبی، سیاستمداران، حرفه ای ها و اشخاص مرتبط با قانون نزدیک شده و خواستار اطلاع رسانی به ایشان در مورد کشف جدیدشان شدند. آنها درنهایت قصد تغییر دادن دنیا را داشتند. همچنین این اعضا با سازمان های دیگر مرتبط شده و برای ارتقاء ایده هایشان به پزشکان، سیاستمداران و سایر اشخاص مراجعه کردند. آنها به زودی متوجه شدند که بقای انجمن به خطر افتاده بود چرا که اعضای آن بیشتر درپی جاه طلبي، به دست آوری مقام، كسب قدرت و منافع مالی بودند تا هدف اصلی انجمن را حفظ کنند. نتیجۀ کار این شد که آنها در خطر ازدست دادن کل انجمن قرار گرفتند. ازطریق این تجربه تلخ آنها متوجه شدند که برای ادامه فعالیت و بقای  انجمن به هیچ وجه نمی توانند مرتبط یا وابسته به سازمان های خارجی باشند. مهم نیست که اعضا چقدر حسن نیت داشته باشند، بلکه مهم این این است که آنها نباید ازانجمن برای هدفی به غیر از کمک به معتادان درعذاب استفاده کنند.
 • با این حال، سنت ششم به کل انجمن مربوط می شود و نه به یک معتاد درحال بهبودی. یک عضو انجمن می تواند هرفعالیتی را مشروط براینکه نام محل کار خود را به انجمن مرتبط نکند انجام دهد.  ممکن است برخی از ما در یک مرکز درمانی يا بازپروری معتادان شاغل باشیم، بنابراین می توانیم از تجارب خود به عنوان یک معتاد درحال بهبودی برای کمک به دیگران استفاده کنیم اما مهم اين است که بین شغل خود و انجمنی كه عضو آن هستيم تفاوت قائل شویم.  

 

۷. هر گروه NA مى‌بايست كاملاً متكى به خود باشد و كمكى از خارج دريافت نكند.

 • زمانی که یک معتاد وارد برنامه می شود یاد می گیرد که تصمیم گیری و مسئولیت انجام اقدامات لازم برای پاک شدن از بیماری اعتیاد با خودش است. قسمت اول سنت هفتم بنا بر این اصول مسئولیت قید شده را به سمت گروه سوق می دهد. هرگروه مسئول تأمین هزینه های خود همانند اجارۀ مکان، نشریات، چای و قهوه و… می باشد. علاوه براین سنت هفتم به رشد ما در مسیر رسیدن به یک زندگی سالم، هم به عنوان معتاد در حال بهبودی و هم به عنوان یک گروه کمک می نماید. زمانی که اعتیاد ما فعال بود، دائماً با قرض کردن پول از دیگران و یا با دزدی کردن از آن ها مخارج خودمات را تامین کرده و همواره به دیگران وابسته بودیم. اگر نتوانیم مسئولیت بیماری خود را بپذیریم، نمی توانیم بهبود یابیم؛ و گروه ما نیز اگر نتواند ازعهدۀ مسئولیت ها و مخارج خود برآید، شاید محکوم به پایان یافتن باشد. این سنت به نوعی به تک تک اعضای گروه یادآوری می کند که هریک از آنها در قبال گروه مسئولیت دارند و درحد توان خود باید در تامین  مخارج گروه سهیم باشند. بسیاری از ما زندگی ازدست رفتۀ خود را به دست آورده و اکنون زندگی مرفهی داریم. سهیم بودن در ادارۀ گروه به نوعی ادامۀ همان راه و مسئولیت پذیری است که درزمان ورود به برنامه فرا گرفتیم.
 • قسمت دوم سنت هفتم یعنی عدم پذیرش کمک از خارج از انجمن نیز به واسطۀ تجارب سخت اعضای اولیه بوجود آمد. ایشان متوجه شدند همین که اعانه ای از خارج پذیرفته شود، انجمن به اعانه دهنده مرتبط شده و این مسیر را برای سوء استفاده از انجمن هموار می کند.
 • اما واقعیت امر این است که انجمن ما برای رساندن پیام بهبودی نیاز به پول دارد. از گروه هایمان (برای ادارۀ جلسات) گرفته تا نواحی و کمیته هایمان (برای رساندن پیام) تا برگزاری جلسات در بیمارستان ها و چاپ سر برگ، خطوط امداد تلفنی و ساير هزينه ها نظير برگزاری همايش ها و جلسات باز همگی نیاز به منابع مالی دارند. اگر قرار باشد هدف اصلی ما که همان رساندن پیام به معتادان درعذاب است حفظ شود، این مخارج باید تأمین گردند. پس چگونه می توان همه این کارها را انجام داد؟ باید متوجه باشیم که برای حفظ استقلال مالی انجمن های گمنام تنها یک راه صحیح وجود دارد و آن هم پرداخت اعانه در سبد انجمن درجلسات می باشد که این خود باید با حفظ گمنامی انجام پذیرد.
 • اصل سنت هفتم (نپذیرفتن کمک های خارجی) با اصل فقر همخوانی دارد. انجمن به دو دلیل اصل فقر را رعایت می نماید: اول این که اگر منابع مالی انجمن به واسطه کمک های خارجی  زیاد شود؛ ارتقاء مسئولیت پذیری در گروه امکان پذیر نخواهد بود. اعضا می دانند که انجمن دارای منابع مالی خوبی است و به همین دلیل سبد را حمایت نخواهند کرد. دوم اینکه ثروت باعث  ایجاد کشمکش میان اعضا خواهد شد، چه در رابطه با مالکیت و چه در رابطه با جاه و مقام. داشتن متولی و یا خزانه دار باعث می شود این افراد احساس کنند که از سایر اعضای انجمن با اهمیت تر هستند. هرچقدر پول درگردش انجمن کمتر باشد، نیاز به کنترل آن نیز کمتر بوده و زمان بیشتری صرف هدف اصلی خواهد شد.

 

۸. معتادان‌ گمنام بايد هميشه غير حرفه‌اى باقى بماند، امّا مراكز خدماتى ما مى‌توانند كارمندان مخصوصى استخدام كنند.

 • سنت هشتم بر مبنای اصل: “به رایگان دریافت نمودیم و به رایگان می دهيم” بنا شده است. اگر انجمن های گمنام سازمان هایی حرفه ای می شدند، در آن صورت مسائلی ازقبیل پول، کنترل و قدرت نیز وارد بازی می شدند که این درنهایت ما را از هدف اصلی خود منحرف می نمود. دوازده قدم یک برنامۀ روحانی بوده و برای هرکسی که به رهایی از اعتیاد تمایل داشته باشد رایگان است. این قدم ها در ابتدا به واسطۀ تجربیات دو الكلی که به منظور پاک ماندن، به رایگان به یکدیگر کمک کرده اند ایجاد شده اند.  سنت هشتم رهنمودی است که سعی دارد، همان اصول ابتدایی را زنده نگاه دارد؛ که این به معنی غیر حرفه ای نگاه داشتن جلسات می باشد تا ما در آنجا بتوانیم به طور رایگان و با انگیزۀ کمک به خودمان، به دیگران نیز کمک کنیم. تجربه نشان داده است اگر پیام رسانی های قدم دوازدهم بدون اتکاء بر این اصل انجام شود، بی ثمر خواهد بود. مثلاً تصور کنید که ما به عنوان یک حرفه ای و فردی که دارای اختیار است یا با انگیزۀ بهره جویی مالی، به یک تازه وارد نزدیک شویم. به احتمال بسیار زیاد نتیجۀ این کار منفی خواهد بود. بنابراین اگر قرارباشد انجمن ما به هدف اصلی خود متعهد بماند باید الزاماً غیر حرفه ای باقی بماند، درپی سود جویی نبوده و هیچ گونه مبنای پولی نداشته باشد.
 • غیر حرفه ای بودن انجمن با اینکه اعضای آن فعالیت های حرفه ای و مرتبط با کمک به بهبودی معتادان درعذاب داشته باشند، متفاوت است. بسیاری از ما ازطریق این برنامه قادر به دستیابی به یک زندگی فوق العاده شده ایم و اکنون دارای قابلیت های ویژه ای هستیم که به صورت یک حرفه و برای کمک به دیگران آن ها را مورد استفاده قرار می دهیم. این کار هیچ مغایرتی با سنت هشتم ندارد؛ چرا که ما به عنوان یک فرد درحال بهبودی می توانیم هرکاری را در زندگی انجام دهیم، مشروط براین که سنت های انجمن را رعایت کرده و گمنامی خود را حفظ نماییم.
 • سنت هشتم می گوید ما باید غیرحرفه ای باقی بمانیم اما برای اینکه هدف اصلی مان به بیرون از حوزۀ گروه ها فرستاده شود – بخصوص با توجه به رشدی که انجمن ها داشته اند- به کارکنان مخصوصی نیاز خواهیم داشت. این گونه کارکنان حقوق بگیر با فعالیت هایی ازقبیل چاپ و فرستادن نشریات، پاسخگویی به خطوط امداد، کارهای دفتری و غیره درگیر خواهند بود. این گونه فعالیت ها برای ادامۀ فعالیت های روزمرۀ انجمن های گمنام الزامی می باشند. در ادامۀ اصل خود اتکایی که در سنت هفتم تشریح شد، منابع مالی لازم برای استخدام چنین نیروهایی توسط سبد های گروه تأمین خواهد شد.

 

۹. NA تحت اين عنوان، هرگز نبايد سازماندهى شود؛ امّا مى‌توانيم هيأت هاى خدماتى يا كميته‌هايى تشكيل دهيم كه مستقيماً در برابر كسانى كه به آن ها خدمت مى‌كنند، مسئول باشند.

 • در دنیای بیرون ازانجمن، موسسات و ارگان ها “سازماندهی” شده و سلسله مراتبی برای اختیارات کارکنان ایجاد می شود تا برخی از اعضای سازمان مربوطه بتوانند فعالیت های دیگران را مدیریت کنند. اما سنت نهم رهنمودهایی را بیان می کند که برطبق آن هیچ کس درانجمن چنین اختیاراتی نخواهد داشت و این ربطی به مقطع پاکی و یا طول مدتی که در حال بهبودی هستیم ندارد. انجمن های گمنام از  اعضایی برابر با یکدیگر تشکیل شده و  تصمیمات آن توسط کل گروه گرفته می شود. این سنت کمک می کند تا یک فضای دموکراسی ایجاد شود، فضایی که کلیۀ ما درآن به طور مساوی احساس ارزشمند بودن کرده و تشویق به ایجاد پبوند و  احساس تعلق به یکدیگر می شویم. ارزش درمانی حمایت يك معتاد از معتاد ديگر نیز بدین ترتیب نمایان می شود، چرا که در گذشته ما به عنوان یک معتاد احساس می کردیم که طرد شده ایم و جامعۀ اطرافمان از ما دوری می کردند. اما زمانی که به انجمن پيوستيم، بلافاصله پذیرفته شده و تشویق می شویم تا عضو فعالی باشیم. گرایش طبیعی ما به منزوی بودن نيز برطرف شده و حس اعتماد به نفس و ارزشمندی در ما افزایش می یابد.
 • سنت نهم، ازنقطه نظر ساختاری نیز کمک می کند تا مفهوم “سازماندهی” در رابطه با انجمن های گمنام دوازده قدمی تعریف شود. واقعیت امر این است که هرجامعه، كشور یا دولتی باید نوعی سلسله مراتب مديريتی داشته باشد. اما اين مسئله در مورد انجمن ها صدق نمی کند چرا که هیچ فردی اختیار و یا قدرت تام ندارد. هیچ کس وجود ندارد که برما حکومت کند و یا ما مجبور به اطاعت از اوامر او باشیم. تجربه نشان می دهد، این فقدان سازماندهی است که انجمن ها را برای ما معتادان به مکان هایی جذاب و دوستانهتبدیل نموده است.
 • با این وجود، سنت نهم می گوید ما طوری سازماندهی می شویم که هدف اصلی ما مورد توجه قرار گرفته و  پيام رسانی به بهترین نحو انجام شود. مثلاً کمیته های خدماتی وجود دارند که وظیفه اصلیشان دستیابی به کسانی است که خواهان بهبودی در بیرون از انجمن مثلاً از طریق بیمارستان ها و زندان ها، نشريات، خطوط تلفنی امداد و… می باشند. ما نوع خاصی از سلسله مراتب داریم که اغلب به عنوان مثلث وارونه ای که صدای هر یک از اعضا می تواند درآنجا شنیده شود، از آن یاد می شود (یعنی از گروه به ناحیه به منطقه به خدمات جهانی). درعین حال این نوع سازماندهی اجازه اعمال نفوذ و کنترل کردن سایر اعضا را به هیچ عضوی نمی دهد. همگی ما با روحیۀ خدمت و به طور رایگان فعالیت می کنیم و به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد شناخته می شویم. حتی از هیأت امنای انجمن به عنوان سرايدار و کارپرداز  نام برده می شود.

 

۱۰. معتادان‌گمنام، هيچ عقيده‌اى در مورد مسائل خارجى ندارد و نام NA هرگز نبايد به مباحث اجتماعى كشانده شود.

 • سنت دهم رهنمودی است که از منحرف شدن انجمن از هدف اصلی خود جلوگیری می نماید. این سنت انجمن های گمنام را از درگیر شدن در مسائلی مانند سیاست، مذهب، علم پزشکی و… باز می دارد. تجربه نشان می دهد انجمن ها توان پرداخت هزینه اشتباهات ناشی از درگیری درمباحث یا مشاجراتی که ممکن است ما را از بهبودی و بقای خود منحرف سازند؛ را ندارند. ما معتادانی هستیم که تنها با هدف کمک به یکدیگر برای بهبودی از طریق دوازده قدم گرد هم آمده ایم؛ و این خود دستاوردی عظیم بوده و برای بسیاری از ما تفاوت بین مرگ و زندگی است. ما به اندازۀ کافی سرگرم آموختن راه جدید  زندگی خودمان هستیم و درنتیجه نه وقت و نه انرژی ، و نه توان پرداخت اشتباهات ناشی از درگیر شدن در مباحث و مشاجرات حاشیه ای که  بهبودی و بقای ما را به خطر می اندازند نداریم.
 • انجمن های گمنام باید از درگیر شدن در مسائل عمومی و بحث برانگیز پرهیز کنند. اگر آن ها درگیر چنین مسائلی شود و یا راجع به هرچیز به غیر از “رساندن پیام  بهبودی” اظهار نظر نماید، در را به روی نفوذهای خارجی و مسائل بحث برانگیز بازنموده است. یک انجمن به هیچ وجه نباید در مسائلی که خارج از هدف اصلی اش می باشد؛ طرف کسی را بگیرد. در غیر این صورت اختلافات در سیاست، مذهب و… بین اعضای مختلف انجمن نمایان می گردند. مثلاً شاید ما از سیاستمداران بخواهیم به جلسات ما آمده و راجع به ایده هایشان سخنرانی کنند یا از یک دکتر ترک اعتیاد بخواهیم راجع به بهترین روش سم زدایی صحبت کند و یا از یک فرد مذهبی بخواهیم راجع به بهترین روش زندگی صحبت کند. تصور کنید که در چنین شرایطی ما به زودی مشغول مشاجره با یکدیگر شده  و پس از آن نیز مجددا اقدام به مصرف مواد خواهیم کرد! سنت دهم با شعار “مسائل را ساده نگاه دارید” همخوانی کامل دارد. این شعار یکی از اصولی است که درزمان ورود به انجمن به ما پیشنهاد شد و در مسير بهبودی نیز بسیار به ما کمک کرد. ما به عنوان افراد معتاد، زندگی پیچیده ای داشته و دائماً با همه کس و همه چیز درجنگ بوده ایم. زمانی که به سادگی بهبودی خود را دنبال کرده و ” نظری راجع به مسائل خارجی نداشته باشیم”، می توانیم یکدیگر را به حال خود رها کرده و آن احترامی که هر یک از ما در سفر بهبودی لایق آن هستیم را برای یکدیگر قائل شویم. ما یکدیگر را مورد قضاوت قرار نمی دهیم و به سایر اعضای گروه نمی گوییم: تو پاک نیستی چون که نیکوتین مصرف می کنی یا وضعیت خانوادگی ات بسیار آشفته است، یا تودر برنامه نیستی و یا به دلیل این که قرص ضدافسردگی مصرف می کنی بهبودی تو اصولی نیست. چنین عقایدی درگروه های ما جایگاهی ندارند. مسائل و مشکلات دیگر اعضا هیچ ربطی به ما ندارد و ما با عنوان کردن چنین عقایدی باعث آزار و اذیت آنان شده و از بهبودیشان جلوگیری می کنیم. حتی ممکن است با مطرح کردن چنین موضوعاتی باعث لغزش دیگران نیز بشویم.

 

۱۱. خط مشى روابط عمومى ما بنا بر اصل جاذبه است و نه تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامى شخصى خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ كنيم.

 • سنت یازدهم را می توان به دوقسمت تقسیم نمود. قسمت اول به خط مشی روابط عمومی انجمن اشاره می کند و این خیلی ساده به معنای آن است که ما برای ارتقای انجمن خود، نیازی به تبلیغات نداشته و قصد فروش برنامه 12 قدم و یا بهبودی از اعتیاد را به دیگران نداریم. ما به عنوان معتادان درحال بهبودی نمونه های زنده از کسانی هستیم که دارای یک زندگی جدید و بدون اعتیاد هستند و مقایسۀ جایگاه قبلی و فعلی ما می تواند جاذبه ای پرقدرت برای معتادان درعذابی باشد که درجستجوی پاکی و رهایی از اعتیاد هستند. وقتی که دیگران تغییر را در زندگی مان و همچنین سلامتی روانی، احساسی، جسمی و روحی ما می بینند؛ تحت تاثیر یک جاذبۀ پرقدرت قرار گرفته و خواهان این برنامه خواهند بود؛ به همین دلیل ما نیازی به تبلیغات نداریم.
 • قسمت دوم این سنت ما را اهنمایی می کند که به عنوان اعضای انجمن های گمنام چگونه ، خود را به دنیای بیرون و درسطح رسانه‌ها، معرفی کنیم. هدف از این سنت محافظت و امن نگاه داشتن انجمن می باشد. ازما خواسته می شود که اگر ازطریق دوازده قدم بهبود یافته ایم، این واقعیت را درجامعۀ بیرون از انجمن، آشکار ننماییم. با برملا کردن چنین امری ما در واقع وانمود می کنیم که نمایندۀ کل انجمن هستیم و این خود برخلاف اصول اساسی انجمن های گمنام می باشد؛ اصولی که بر مبنای روحانیت بوده و نقطۀ مقابل خودمحوری می باشند. حفظ گمنامی باعث می شود تا از به وجود آمدن هرگونه تصور باطل دراذهان عمومی نسبت به اینکه شخص مورد نظر نمایندۀ یکی از انجمن ها است جلوگیری شود. در چنین شرایطی اگر فرد مورد نظر لغزش کرده و مجددا اقدام به مصرف مواد مخدر نماید، تاثیر منفی آن به کل انجمن سرایت خواهد نمود.

 

۱۲. گمنامى، اساس روحانى تمام سنت‌هاى ما است و هميشه يادآور اين است كه اصول را به شخصيت‌ها ترجيح دهيم.

 • سنت دوازدهم پایه و اساس فروتنی ما معتادان در حال بهبودی بوده و دلیل عضویت ما در انجمن را به ما یادآوری می نماید. هرچند که اصل گمنامی سنت یازدهم در رابطه با رسانه ها آورده شده و هدف آن جلوگیری از به خطر افتادن کل انجمن توسط تک تک اعضا است؛   اما در اینجا رهنمودهای گمنامی اشاره براین دارند که ما چگونه باید در درون انجمن خود زندگی کنیم. با حفظ گمنامی خود در تمام مراحل خدمت درانجمن مان، درنهایت منافع “خود” را قربانی منافع انجمن می نماییم. الویت با پیام است و نه پیام رسان. ما این کار را با معرفی نام کوچک خود  درجلسات و یا در پیام رسانی قدم دوازدهم انجام می دهیم. تمرین رهنمودهای این سنت کمک می کند تا ما اصول انجمن را برشخصیت ها ترجیح دهیم. این کار خودکامگی ما را تحت کنترل نگاه داشته و باعث می شود به جای آنکه موفقیت خود در بهبودی را نتیجۀ تلاشهای خودمان بدانیم، آن را به انجمنمان نسبت دهیم. رهنمودهای این سنت حس خودخواهی و تکبر را در ما کاهش می دهند. همچنین گمنامی یک تور ایمنی برای اعضای انجمن نیز می باشد. با وجودی که مدت زیادی از دوران طرد شدن ما توسط جامعه و اطرافیان می گذرد، آشکارنمودن عضویتمان در یک انجمن دوازده قدمی دربیرون ازجلسات بستگی به خود ما دارد. این رهنمود در اطمینان بخشیدن به تازه واردین در مورد اینکه گمنامی شان درانجمن حفظ خواهد شد، بسیار مؤثر می باشد.
 • علاوه براین، حفظ گمنامی سایر معتادان می تواند از لغزش احتمالی ایشان جلوگیری کند. مواردی وجود داشته اند که یک معتاد به دلیل شکسته شدن گمنامی اش دربیرون از جلسات و آشکار شدن راز اعتیاد او نزد همکاران و اعضای خانواده اش، لغزش کرده است.
 • ما نیازداریم در انجمن خود احساس امنیت کنیم و تمرین این اصل نه تنها انتخاب های شخصی و تصمیمات ما را ارزشمند تر می کند بلکه تمامیت انجمن ما را نیز حفظ می نماید. مثلاً اگر عضوی دریک جلسۀ انجمن رازی را با دیگران به اشتراک بگذارد و یا یک رهجو مسئله ای خصوصی را با ما در میان بگذارد و ما گمنامی ایشان را شکسته و این اسرار را با دیگران درمیان بگذاریم، می توانید نتیجۀ کار را تصور کنید؟ چه اتفاقی برای آن شخص خواهد افتاد؟ اگر چنین مواردی درانجمن های گمنام متداول بودند، عاقبت انجمن ها چه می شد؟ اهمیت احترام گذاشتن به گمنامی دیگران درهرجلسۀ انجمن، توسط منشی يا رهبر جلسه مورد تاکید قرار می گیرد. او می گوید: “آنچه را که دراینجا می شنوید، در مكان باقی بگذارید، شایعه پراکنی ممکن است به لغزش منجر شود و لغزش ممکن است به مرگ منتهی شود”.

 

اصول 12 سنت

رعایت دوازده سنت از اهمیت زیادی برخوردار است. پیروی از این رهنمون ها باعث حفظ و رشد انجمن های گمنام و درعین حال منجر به بهبودی معتادان در عذاب می گردد. باید همواره به یاد داشته باشیم که این برنامه بهبودی و حمایت انجمن ما بوده است که باعث نجات زندگی ما، و رهایی از چنگال بیماری اعتیادمان شده است. بنابراین پیشنهاد می شود سنت ها را درگروه های خود رعایت کرده و خواسته های انجمن خود را محترم بشماریم.

اصول دوازده سنت - 12 سنت انجمن های گمنام

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟