جستجو

 

مزایای راهنما بودن

en


٤- مزایای راهنما بودن

 

حمایت کردن از معتادان در عذاب یکی از موثرترین روش هایی است که نه تنها به برنامه بهبودی یک راهنما کمک می کند، بلکه باعث حفظ این بهبودی نیز خواهد شد. بعلاوه، راهنمایی کردن دیگران یکی از اصلی ترین راه های انتقال پیام بهبودی انجمن شما است که باعث رشد و پیشرفت آن می شود. در این قسمت اطلاعات لازم درباره مزايای راهنما بودن آورده شده است تا با استفاده از آن بتوانید در مورد به عهده گرفتن این مسئولیت بزرگ، بهتر تصمیم گیری کنید.

 

۱. افزایش دانش 12 قدم

۲. رشد در بهبودی

۳. تعادل دیدگاه در زندگی

۴. پیشگیری از لغزش

۵. قدردانی از انجمن

 

بر عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی دیگران در واقع مهم ترین رویداد و هدیه ای است که انجمن های گمنام به اعضای خود اعطا می کنند. این نقش تنها به کسانی محول می شود که از بیماری اعتیاد رنج برده اند و اکنون در بهبودی به سر می برند. تجربه نشان داده است که يك معتاد در حال بهبودی بهتر از هر کس دیگری -چه متخصص و چه غیر متخصص- می تواند به سایر معتادان در عذاب كمك كند. به خاطر اين كه ما نیز معتادانی بودیم که قبلا از همان بيماری رنج برده ایم و درد و عذاب اعتياد را می شناسیم و اکنون در حال بهبودی به سر می بریم. اين تجربيات ما باعث می شود که در وضعیتی قرار بگیريم كه بتوانيم راه حل بهبودی از اعتیاد را به معتادان در عذاب نشان داده و آنها را با يك زندگی جديد عاری از اعتیاد آشنا كنيم. ما احتمالا تنها کسانی هستیم که می توانیم آنچه آخرین فرصت برای بهبودی، برگشت سلامت عقل، و حتی زندگی نامیده می شود را در اختیار یک معتاد عاجز دیگر قرار دهیم. نکته مهم دیگر این که بر عهده گرفتن وظیفه راهنمایی در واقع نقشی مهم در بهبودی خود ما بازی می کند. تجربه نشان داده است وقتی ما به دیگران کمک می کنیم، در واقع به حفظ بهبودی خودمان نیز کمک می کنیم. بنابراین  رابطه راهنما و رهجو رابطه ای دو سویه است که برای بهبودی هر دو طرف بسیار حياتی و ارزشمند است.

 

بسیاری از ما ممکن است که در خصوص راهنما شدن تردید یا وحشت داشته باشیم. ممکن است فکر کنیم که ” صلاحیت” و شرایط لازم برای راهنما شدن را نداریم و به اندازه کافی بهبودی  نیافته ایم یا اینکه شرایط و وضعیت کسی که از ما خواسته است تا راهنمائی او را بر عهده بگیریم کاملاً با شرایط و وضعیت ما تفاوت دارد و نمی توانیم خود را با او منطبق کنیم. در مورد صلاحیت داشتن، باید به خود یادآور شویم که راهنما شدن به هیچ تخصص و صلاحیت خاصی نیاز ندارد. همین که ما معتادانی در عذاب بودیم که اکنون توانسته ایم با کارکرد 12 قدم در مسیر بهبودی به سر ببریم؛ تجربه و معجزه ای است که می تواند سایر معتادانی که در برابر اعتیاد عاجز شده اند را به یک زندگی جدید و آزاد امیدوار نماید. باید بدانیم که هرگز نخواهیم توانست بیماری اعتیاد خود را درمان کنیم؛ بلکه با کارکرد 12 قدم و با استفاده از حمایت های انجمن های گمنام خواهیم توانست به صورت روزانه در بهبودی به سر ببریم. هیچ یک از ما نمی توانیم 12 قدم را به طور کامل و بدون عیب و نقص کار کنیم و برای اینکه تجربیات خود در زمینه کارکرد 12 قدم را در اختیار دیگران قرار دهیم؛ نباید منتظر بمانیم تا خودمان این 12 قدم را به طور ایده آل کامل کار کرده باشیم، چون این قدم ها پایان یافتنی نیستند. برای اینکه 12 قدم را با شخص دیگری کار کنیم و خود را با وی سازگار کنیم، باید بدانیم که به عنوان راهنما، به تنها وجه مشترکی که با رهجویمان نیاز داریم، داشتن همان نوع بیماری اعتیادی که وی از آن رنج می برد و تجربه کارکرد 12 قدم برای بهبودی از این نوع اعتیاد می باشد. حقیقت این است که در انجمن های گمنام هیچ قانونی برای اینکه چگونه و چه زمانی مسئولیت راهنمایی فرد دیگری را بر عهده بگیریم وجود ندارد. تا مادامی که شما در حال بهبودی به سر می برید و تجربه ای از کارکرد قدم ها به دست آورده اید، می توانید به گونه ای یک معتاد در عذاب را حمایت کنید. این نکته را نیز فراموش نکنید که وقتی برای کارکرد 12 قدم به دیگران کمک می کنیم، خود ما با جدیت بیشتری می توانیم برای رشد بهبودیمان از این قدم ها استفاده کنیم. نکته مهم تر این که ما باید ایمان داشته باشیم و باور کنیم که علتی وجود دارد که شخص دیگری از ما تقاضای کمک کرده است. وقتی کسی از ما می خواهد که راهنمای او شویم باید بدانیم که در زمینه بهبودی از چنان صلاحیتی برخوردار شده ایم دیگران از ما تقاضای راهنمایی و کمک می کنند. و از همه مهمتر اینکه با غلبه بر ترس و دادن پاسخ مثبت به کسی که از ما تقاضای کمک کرده است نه تنها خود را در برابر احتمال لغزش و از سرگیری مجدد مصرف مواد مخدر در امان نگه می داریم بلکه به حفظ و رشد بهبودی خود نیز کمک می کنیم.

 

در این قسمت نمونه هایی از اینکه راهنمایی کردن دیگران چگونه می تواند به بهبودی و رشد روحانی خود ما کمک کند؛ ارائه شده است:

مزایای راهنما بودن

  

۱- افزایش دانش 12 قدم

ما به عنوان یک راهنما به معتادان در عذاب اميد می دهيم و به آنها کمک می کنيم تا متوجه شوند که زندگی عاری از اعتياد نه تنها امکان پذير است بلکه به مراتب بهتر از آن است که تصور می کنند. در واقع ما معتادانی که در بهبودی به سر می بریم به عنوان یک راهنما می گویيم: “به من نگاه کنيد، من در همان وضعيتی بودم که شما در آن قرار داريد، اکنون من با کارکرد 12 قدم و حمایت انجمن های گمنام توانسته ام از یک زندگی آزاد و پرثمر بهره مند شوم. ” البته بايد بدانيم که زمانی می توانيم اين پيام را به ديگران منتقل کنيم که معجزه بهبودی را که بر اثر كار كرد 12 قدم برای ما رخ داده است؛ تجربه کرده باشيم. ما نمی توانيم چيزی را که نداريم به ديگران منتقل کنيم. وقتی فرد ديگری را برای کارکرد دوازده قدم راهنمایی می کنيم به معنی و ارزش واقعی اين برنامه پی می بريم و انگيزه پيدا می کنيم تا با جديت و اشتیاق بيشتری اقدام به کارکرد 12 قدم کنیم.

علاوه بر اين، زمانی که شخص ديگری را راهنمایی می کنيم با مشاهده نحوه کارکرد دوازده قدم او، تجربیات جدیدی درباره قدم ها به دست آورده و می توانيم عملکرد خود را با عملکرد آنها مقايسه کنيم. بی ترديد رهجويان ما درباره عملکرد خود به 12 قدم مطالبی به ما خواهند گفت که ما پيش از اين هرگز آنها را از کس ديگری نشنيده ايم و به ذهن ما نیز خطور نکرده است. آنها با در ميان گذاشتن تجربيات خود، مطالب و نکات تازه ای در اين باره مطرح خواهند کرد و ما شناخت بهتری از اين برنامه به دست خواهيم آورد. ما از تجربيات آنها درس خواهيم گرفت و برنامه خود را با جديت بیشتر و به طور موثرتری کار خواهيم کرد.

 

۲- رشد در بهبودی

وقتی فرد ديگری را برای كاركرد 12 قدم راهنمایی می کنيم، در واقع دانش و آگاهی خود درباره کارکرد 12 قدم را افزايش می دهيم. کارکرد 12 قدم کاری تمام شدنی نيست و نمی توان آن را به پایان رساند و کنار گذاشت. اين برنامه در واقع مجموعه ای از ابزارها و راهکارهایی است که ما برای حفظ و تقويت بهبودی خود به طور روزانه به آنها عمل کنيم و آنها را در زندگی خود به اجرا درآوريم. وقتی فرد ديگری را از طريق برنامه 12 قدم راهنمائی می کنيم، در واقع خودمان نيز اين قدم ها را کار می کنيم و تاثيرات و هدف از کارکرد اين قدم ها را به خود ياد آور می شويم. بسياری از ما تنها پس از راهنمایی رهجويان از طريق برنامه 12 قدم است که به اهميت و ارزش اين قدم ها در بهبودی خود پی می بريم. ياد دادن چگونگی عملکرد 12 قدم به رهجو ما را تشويق می کند تا از زاويه ديگری اين قدم ها را مطالعه کرده و با دقت و جديت بيشتری آنها را کار کنيم. نکته مهم ديگر اينکه هيچ کار ديگری به اندازه راهنمایی یک فرد ديگر از طريق برنامه 12 قدم نمی تواند به حفط بهبودی و پاکی ما کمک کند. نگه داشتن اطلاعات و تجربيات ما درباره برنامه دوازده قدم برای خودمان و قرار ندادن آنها در اختيار ديگران باعث فراموشی، رکود و تنبلی ما در کارکردن به 12 قدم خواهد شد. اما با سهيم کردن رهجو در تجربيات و اطلاعاتی که درباره اين برنامه داريم در واقع روح تازه ای در جسم و کالبد برنامه بهبودی مان دمیده و شادابی بيشتری به آن می بخشيم.

در برخی از مواقع ممکن است مسئوليت راهنمایی کسی را بر عهده گرفته باشيم که از لحاظ فرهنگی و تربيتی با ما تفاوت بسيار زيادی داشته باشد. ممکن است مذهب و ديدگاه های سياسی ما با کسی که مسئوليت راهنمایی او را بر عهده گرفته ايم کاملاً متفاوت باشد اما در انجمن، ما ياد می گيريم که اولویت و هدف ما برای جمع شدن در کنار یکدیگر فقط پیدا کردن راه نجات از بیماری اعتیاد است. بنابراین همه قضاوت ها و غرایز شخصی خود را کنار می گذاریم. با وجود اختلاف نظر با ديگران همدیگر را به سوی بهبودی از طریق 12 قدم حمایت می کنیم. در جلسات انجمن های گمنام ياد می گیریم بدون قضاوت و پیش داوری به حرف های ديگران گوش دهيم، بدون هيچ گونه قيد و شرطی بپذيريم و بدون هیچ گونه انتظار و چشم داشتی به یکدیگر کمک کنیم؛ چرا که بهبودی از بیماری اعتیاد از همه جنبه های زندگیمان مهمتر بوده و برای ما مساله بین مرگ و زندگی است. راهنمایی کردن ديگران به ما ياد می دهد تا چگونه به انسان کاملی تبديل شويم و رابطه ای سالم با ديگران داشته باشيم. بر عهده گرفتن مسئوليت راهنمایی ديگران نیز به ما کمک می کند تا ميزان مفيد بودن خود به عنوان يکی از اعضای مسئول جامعه را تقويت کنيم.

 

۳- تعادل دیدگاه در زندگی

هنگام کارکرد 12 قدم با دیگران به یاد خواهیم آورد که در چه وضعیتی قرار داشتیم، چه مشکلات و مصيبت های بزرگی در زندگی داشتیم، و در روزهای اولی که وارد جلسات شديم با چه مشكلاتی روبه رو بودیم و بیماری ما چه رنج و عذابی را به ما تحمیل کرده بود. تجربه ای که از طریق راهنما شدن به دست می آوریم، به ما کمک می کند تا برداشت و نگرش تازه ای به زندگی جدید خود طبق روال برنامه داشته باشیم. با یاد آوری این که در کجا بودیم و در چه وضعیتی قرار داشتیم؛ از آنچه که به دست آورده ایم و پیشترفتی که نصیبمان شده است؛ راضی و خوشحال خواهیم شد. نگرانی های کوچک، شکایت ها و نارضایتی های ما با شنیدن سخنان رهجوی ما درباره از هم پاشیدگی زندگیشان، کاهش پیدا خواهد کرد. نه این که مسائل و مشکلاتی که ما امروزه با آنها دست به گریبان هستیم مهم و با اهمیت نباشند یا اینکه ما بخواهیم آنها را نادیده بگیریم و انکار کنیم؛ بلکه وقتی می بینیم که زندگی امروز ما قابل اداره است و به هیچ وجه با زندگی دوران اعتیادمان قابل مقایسه نیست، هر اندازه هم که مشکلاتمان جدی باشند، احساس آرامش و رضایت خاطر خواهیم کرد.

 

۴- پیشگیری از لغزش

تجربه اعضای اولیه انجمن های گمنام نشان داده است که ما برای حفظ بهبودی خود و پیشگیری از لغزش می بايست پیام بهبودی را به سایر معتادانی که در برابر اعتیاد عاجز شده اند برسانیم. بیل ویلسون، یکی از بنیانگزاران انجمن ” الکلی های گمنام ” به این نتیجه رسید که از طریق بازگو کردن داستان زندگی خود و کمک به الکلی های دیگر و رساندن پیام بهبودی می تواند خود را به صورت روزمره پاک نگه دارد. همین ایده کوچک و ساده بود که باعث شد تا معتادان در حال بهبودی دیگر نیز همین راه را در پیش بگیرند و سرانجام آنچه که امروزه در انجمن های گمنام یک راهنما نامیده می شود به وجود آید.

وقتی ما راهنمای ديگران هسيتم در واقع از خود در برابر لغزش و از سر گرفتن مصرف مواد مخدر محافظت می کنيم. وقتی به ديگران می گویيم برای بهبودی چه کارهایی بايد انجام دهند، در واقع به خودمان نيز يادآوری می کنيم که برای حفظ پاکی بايد به همان پيشنهادها عمل کنيم تا از لغزش و روی آوردن دوباره به مصرف مواد مخدر در امان بمانيم. علاوه بر اين، کسانی که تجربيات خود در زمينه بهبودی از بيماری اعتياد را با ديگران در ميان می گذارند؛ کارشان به نوعی ارزش و خاصيت درمانی دارد چون به يکديگر تجربه، نیرو و اميد می دهند. با مبادله تجربيات بين راهنما و رهجو رابطه ای قوی بين آنها ايجاد می شود و همين رابطه باعث می شود که هر يک از آنها با جديت و قاطعيت بيشتری برای مقابله با لغزش و افتادن دوباره در دام اعتياد تلاش کنند و برای ادامه مسير بهبودی انگيزه داشته باشند.

بخشی از وظايف و مسئوليت های راهنما بازگو کردن نواقص اخلاقی، احساسات ناخوشایند، ترس ها و کشمکش های درونی است. صداقت داشتن و احساس شرمندگی نکردن از گفتن اين گونه مسائل از سوی راهنما به رهجو باعث می شود که رهجو نسبت به راهنما اعتماد پیدا کرده و در عين حال به خود ما نيز مزمن بودن بيماريمان را يادآور می شود و باعث می شود تا بيماری خود را جدی بگيريم و در راه بهبودی خود کوتاهی و سهل انگاری نکنيم. وقتی تجربيات، کمبودها و نواقص خود را با رهجويمان در ميان می گذاريم در واقع خودمان نيز به 12 قدم عمل می کنيم و غرور و خود بزرگ بينی را کنار گذاشته و به رهجو نشان می دهيم که خود ما نيز معتادی در حال بهبودی هستيم و بايد همانند ديگران به طور روزانه قدم هايمان را کار کنيم.

 

۵- قدردانی از انجمن

قدردانی و سپاسگزاری از انجمنمان، وسیله ای بسیار مطمئن برای حفظ بهبودی محسوب می شود. اگر از منبعی که به طور رایگان راه حل بهبودی از اعتیاد را در اختیار ما گذاشته و به طور روزمره ما را در این مسیر حمایت می کند قدردانی کنیم، بعید است که دوباره به دام بیماری اعتیاد گرفتار شویم. قدردانی از انجمنمان روش های بسیاری دارد و راهنما بودن یکی از این روش ها است که ابزاری موثر و قدرتمند برای جلوگیری از لغزش ما معتادان در حال بهبودی به شمار می آید.

وقتی مسئولیت راهنمایی و کمک به دیگری در راستای بهبودی وی را بر عهده می گیریم، در واقع مشعل انجمنی که هدف آن فراهم آوردن امید به بهبودی از بیماری اعتیاد و رساندن این پیام است را روشن نگه می داریم. با راهنمایی یک معتاد در عذاب به سوی بهبودی، ما در واقع بدهی و دین خود به انجمنی که در هنگام نا امیدی و درماندگی به ما کمک کرده است را ادا می کنیم. با پرداختن دین خود به کسانی که مدیون آنها هستیم برای آنچه که به دست آورده ایم ارزش بیشتری قائل خواهیم شد و قدر پیشرفت خود را در مسیر بهبودی خواهیم دانست و تشویق می شویم که با جدیتی بیشتربرنامه بهبودی خود را دنبال کنیم. وقتی که یک معتاد در عذاب را به سوی بهبودی حمایت می کنیم، در واقع موجبات گسترش انجمن مان را فراهم می آوریم. این خدمت ایثارگرانه و نوع دوستانه بخشی از روند بهبودی خودمان است که در نهایت باعث رشد و پیشرفت ما و موجب تبدیل شدنمان به انسان هایی مفید و موثر برای جامعه خواهد شد.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟