جستجو

 

معتادان مزمن

کتاب بیماری اعتیاد

en


٨- معتادان مزمن

 

هرکسی که مواد مخدر مصرف می کند معتاد محسوب نمی شود. مصرف کنندگان مواد مخدر به سه دسته تقسیم می شوند، و از این سه دسته تنها معتادان مزمن هستند که به بیماری اعتیاد مبتلا شده اند. این قسمت را مطالعه کنید تا متوجه شوید که آیا شما ویژگی های یک معتاد مزمن را دارید يا خير.

 

١. مصرف کنندۀ تفننی

٢. مصرف کنندۀ قهار

٣. مصرف کنندۀ مزمن

 سه نوع مصرف کننده - مصرف تفننی ، مصرف زیاد و معتادان مزمن

١- مصرف کننده تفننی 

 • هرچند وقت یک بار برای تفریح ودرمواقع ومناسبت های خاص مواد مخدرمصرف می کند
 • هروقت که اراده کند می تواند از مصرف مواد مخدر دست برداشته و ترک کند
 • احساس سرخوشی می کند و بیش از حد مصرف نمی کند – واکنش عادی نسبت به مواد دارد
 • دارای قدرت واراده لازم برای کنترل مصرف یا ترک مواد می باشد.

 

٢- مصرف کننده قهار

 • برای کمک به تحمل استرس وفشار زندگی  مواد مخدر مصرف می کند
 • به خاطرفرارازاحساسات دردناک مواد مصرف می کند
 • این نوع معتادان پس از مدتی برای به دست آوردن نشئگی وسرخوشی روزهای نخست مصرف مواد، روز به روز مقدارمصرف خود را افزایش می دهند و در نتيجه مقاومت بدن آنها در مقابل مواد بیشتر می شود
 • وقتی مواد دردرسترس  قرارندارد احساس بی قراری می کند
 • آغاز بدتر شدن حال جسمی و روحی در طی یک فرایند 
 • مشکلات مالی و اجتماعی
 • آغاز روند بی سر و سامانی وضعیت تحصیلی  یا شغلی
 • آغاز روند ازدست دادن علاقه به لذت های ساده
 • آغاز گرایش به گوشه گیری و انزوا
 • مصرف كننده شدید به محض داشتن دلیل کافی برای دست کشیدن و ترك مواد مخدر، قدرت  آن را دارد که مصرف مواد را کنترل یا ترک کند
 • مصرف كننده شديد می تواند به مصرف كننده تفننی يا معتاد واقعی تبديل شود

 

٣- معتادان مزمن

معتادان مزمن کسانی هستند که سه مرحله زیر را طی می کنند:

 

  مرحله اول:

 • معتادان مزمن هرگز نمی توانند به حالت مصرف کنندۀ تفننی یا شدید باز گردند
 • این نوع مصرف کنندگان ازمصرف مواد مخدر به شدت احساس لذت و آرامش می کنند
 • مصرف مواد مخدر به آنها کمک می کند تا زندگی را تحمل کرده یا از آن فرارکنند
 • مواد مخدر به آنها کمک می کند تا شخصیت کاذب پیدا کرده و وانمود کنند کسی هستند که در واقع نیستند
 • مغز معتادان واقعی از این احساسات شدید و غیر عادی لذت می برد و در پی لذت بیشتر و بیشتر است
 • با وجود زیان بار بودن مصرف، معتادان مزمن به علت وسوسه و ویار شدید، بطور مداوم مواد مخدر مصرف می کنند

 

  مرحله دوم:

 • مغز به مصرف مواد عادت كرده و برای اینکه بطور عادی فعالیت کند به مواد مخدر وابسته می شود
 • ساختار و سیستم ارتباط مغز حالت غیرعادی پیدا می کند
 • افکار آشفته و پریشان می شود که همین باعث از دست دادن سلامت عقل می شود
 • مکانیزم های دفاعی ویرانگر
 • خصیصه ها و رفتارهای عصبی و خشن
 • با وجود عواقب ناگوار،  قادر به ترک کردن مواد مخدر نیست  -این حالت یک نوع آلرژی به مواد نام دارد
 • مغز بیش از پیش به مواد مخدر نیاز پیدا می کند – چنین حالتی را در برنامه های 12 قدمی پدیده ویار می نامند
 • برای اینکه احساس لذت قبلی را به دست آورد باید همواره مقدار بیشتری مواد مخدر مصرف کند –   مقاومت بدن افزایش پیدا می کند
 • نادیده گرفتن و بی توجهی نسبت به خود و دیگران
 • ازدست دادن ارتباط با دوستان ، خانواده وجامعه
 • ناتوانی در انجام کار و فعالیت های عادی
 • دچار شدن در مشکلات قانونی
 • از دست دادن قدرت وتوان کنترل یا ترک مصرف
 • بیماری اعتیاد شکل گرفته وحالت پیشرفته پیدا کرده است

 

مرحله سوم:

 • برای فعالیت عادی روزمره به مواد مخدر نیاز دارد
 • مواد مخدر در مقایسه با دیگر مسائل در اولویت قرار می گیرد
 • بی علاقه شدن به زندگی و افتادن به فکر خودکشی
 • خماری کشیدن در زمانی که مواد مورد نیاز بدن کمتر از حد معمول به آن داده شده و یا کاملاً قطع شود
 • تلاش پی در پی اما بیهوده برای ترک اعتیاد
 • بی سر و سامانی و یک زندگی غیر قابل اداره
 • ناامیدی کامل و عاجز شدن در برابر مواد مخدر

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟