جستجو

 

مقدمه بهبودی 12 قدم

کتاب بهبودی ۱۲ قدم

en


١- مقدمه بهبودی 12 قدم

 

بخش بهبودی 12 قدم عمدتاً با هدف کمک به معتادانی تهیه شده است که می خواهند با استفاده از برنامه های 12 قدمی  ترک اعتیاد کرده و بهبودی خود را آغاز کنند. مطالب ارائه شده در این بخش در عین حال می تواند برای افراد عادی و  متخصصانی که می خواهند درباره برنامه های 12 قدمی اطلاعات کسب کنند، مفید باشد. گرچه در اکثر موارد در این بخش از واژۀ مواد مخدر یاد شده است، اما هر نوع مواد مصرفی، یا رفتارهایی که ترکیبی از بیماری اعتیاد محسوب می شوند، می توانند در این بخش جایگزین مواد مخدر شوند، چرا که فلسفه و راهکار بهبودی از طریق 12 قدم، صرفنظر از نوع اعتیاد همواره یکسان است.

 

 برای تشریح جنبه های مختلف ترک اعتیاد، و شروع روند بهبودی از  بیماری اعتیاد  با استفاده از  برنامه های 12 قدمی، این بخش به قسمت های زیر تقسیم شده است:

فهرست مطالب بخش بهبودی 12 قدم

 

 

۲- مفهوم بهبودی اعتیاد

بسياری از ما معتادان معنی رهایی از بیماری اعتیاد و بهبود يافتن از آن را نمی دانيم  و به اشتباه تصور می كنيم كه واژه هایی نظیر “ترک اعتیاد” و “بهبودی از اعتیاد” تنها به معنای قطع مصرف مواد مخدر است. اما برای اينكه بهبودی ما موثر بوده و با موفقيت همراه شود بايد جنبه های مختلفی از زندگی ما را نيز در بر گيرد.  در اين قسمت اطلاعاتی دربارۀ مفهوم واقعی بهبودی از بیماری اعتیاد ارائه شده است.

 

۳- برنامه های 12 قدم

کاربرد برنامه های 12 قدم به عنوان موثرترین روش رهایی از اعتیاد به اثبات رسیده است. برنامه های 12 قدم بدون آنکه هزینه ای به همراه داشته باشند یک برنامۀ ساده و موثر روزانه در اختیار ما  معتادين  قرار می دهند که همه جنبه ها و چهره های مختلف بیماری اعتیاد را مورد توجه قرار می دهد. این قسمت اطلاعاتی  درباره برنامه های 12 قدمی در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید درباره بهبود یافتن از این  روش  تصمیم گیری کنید.

 

۴- مراحل بهبودی 12 قدم

در این قسمت اطلاعات کلی درباره روش بهبودی با کلیۀ برنامه های 12 قدمی ارائه داده شده است. هدف این قسمت آگاهی شما از منظور و مقصود هر یک از قدم ها، و تغییراتی که هر یک از آنها در زندگی شما بوجود می آورند می باشد. تا با استفاده از این ابزارها شما بتوانید یک زندگی جدید عاری از اعتیاد و سرشار از آرامش را تجربه کنید. 

 

۵- اهداف 12 قدم 

در این قسمت، هدف و مقصود هر یک از قدم ها دوازده گانه با استفاده از تصاویر و جدول های مختلف تشریح شده است. با استفاده از همین اطلاعات شما می توانید درک و شناخت بهتری از اهداف 12 قدم داشته و آگاهی بیشتری نسبت به بهبودی با این روش به دست آورید.

 

۶- اصول روحانی 12 قدم

در این قسمت اصول روحانی هر یک از 12 قدم با استفاده از تعدادی جدول تشریح شده است. شناخت اصول و ریشه های هر یک قدمها باعث می شود تا آگاه شویم که چرا 12 قدم یک برنامه روحانی است که منجر به برقراری ارتباط بهتر ما با خودمان، دیگران و خدایمان می شود.

 

۷- وعده های بهبودی

در این قسمت چشم اندازی از وعده هایی که با کارکرد 12 قدم ممکن است در زندگی ما روی دهدتشریح شده است. کارکرد 12 قدم در بیشتر مواقع تنها به بهبودی از بیماری اعتیاد محدود نشده و چنان تحولی در ما ایجاد می کند که اغلب از آن به عنوان “طرحی برای زندگی” یاد می شود.  12 قدم  در واقع ابزاری در اختیار ما قرار می دهند تا بتوانیم یک زندگی بی نظیر را برای خود فراهم کنیم.

 

۸- تاریخچه 12 قدم

در این قسمت، سرگذشت و تاریخچه کوتاهی درباره چگونگی تدوین و شکل گیری 12 قدم ارائه شده است. اطلاعات ارائه شده به شما کمک می کند تا بدانید چگونه تجربیات اعضای اولیه الکلی های گمنام به توسعه و رشد سایر انجمن ها و برنامه های 12 قدمی منجر شده است.

  

 

هشدار-همراه

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟