جستجو

 

مقدمه راهنما و رهجو

en


١- مقدمه راهنما و رهجو

 

در سیستم راهنما و رهجو ، راهنما یک عضو با تجربه از انجمن های گمنام است که یک معتاد در عذاب را به عنوان یک رهجو پذیرفته و او را در مسیر بهبودی با 12 قدم حمایت می کند. اطلاعات این بخش برای آشنایی با نقش یک راهنما در انجمن های گمنام ارائه شده تا با استفاده از این سیستم حمایتی رایگان و حیاتی، معتادان بتوانند 12 قدم خود را کارکرده و یک زندگی جدید عاری از اعتیاد را تجربه کنند.

 

بخش راهنما و رهجو به قسمت های زیر تقسیم شده است:

فهرست مطالب راهنما و رهجو 

۲- تعریف راهنما و رهجو

راهنما و رهجو یک سیستم حمایتی در انجمن های گمنام است که بر اساس آن که یک عضو با تجربه انجمن به عنوان یک راهنما، یک تازه وارد را به عنوان یک رهجو تحت حمایت خود قرار داده و به طور رایگان به او در مسیر بهبودی و کارکرد 12 قدم کمک می نماید. در این قسمت برای آگاهی شما تعریفی از مفهوم و کارکرد این سیستم حمایتی ارائه داده شده است.

 

۳- پیشنهاداتی به رهجو

یافتن یک راهنما که بتواند ما را از طریق 12 قدم هدایت کند، برای بسياری از ما به معنی خلاص شدن از اعتياد و آغاز یک زندگی جديد در مسیر بهبودی است. در این قسمت پیشنهاداتی در مورد چگونگی یافتن یک راهنما و شرایطی که باعث موثر تر شدن این ارتباط می شود، به رهجویان ارائه شده است.

 

۴- مزايای راهنما بودن

حمایت کردن از معتادان در عذاب یکی از موثرترین روش هایی است که نه تنها به برنامه بهبودی یک راهنما کمک می کند، بلکه باعث حفظ این بهبودی نیز خواهد شد. بعلاوه، راهنمایی کردن دیگران یکی از اصلی ترین راه های انتقال پیام بهبودی انجمن شما است که باعث رشد و پیشرفت آن می شود. در این قسمت اطلاعات لازم درباره مزايای راهنما بودن آورده شده است تا با استفاده از آن بتوانید در مورد به عهده گرفتن این مسئولیت بزرگ، بهتر تصمیم گیری کنید.

 

۵- پیشنهاداتی به راهنما

با آگاهی یافتن از مزایای راهنما بودن، در این قسمت پیشنهاداتی برای معتادان در حال بهبودی که علاقمند به راهنما شدن هستند ارائه شده است؛ تا با استفاده از آن بتوانند پیام بهبودی برنامه های 12 قدمی را به طور موثرتری به معتادان در عذاب برسانند.

 

۶- رابطه راهنما و رهجو

هدف اصلی رابطه بین یک راهنما و رهجو کارکرد 12 قدم و حمایت به سوی بهبودی است. اين قسمت حاوی پيشنهاداتی است كه با استفاده از آنها راهنما و رهجو می توانند روابط سالم تر و موثرتری با یکدیگر داشته باشند تا تمرکز خود را بر روی هدف اصلی این رابطه که بهبودی از اعتیاد می باشد حفظ کنند.

 

۷- توافق راهنما و رهجو

بر اساس مطالب مطرح شده در قسمت رابطه راهنما و رهجو، در این قسمت نمونه ای از یک توافقنامه میان راهنما و رهجو برای ایجاد یک رابطه هدفمند و موثر بین آنها برای کارکرد 12 قدم ارائه شده است. این موافقتنامه را می توانید متناسب با شرایط خاصی که شما و رهجویتان در آن قرار دارید تغییر دهید. 

 

۸- همقدم بهبودی

در مواقعی که یافتن یک راهنما به سادگی امکان پذیر نباشد، برای کارکرد 12 قدم و حرکت به سوی بهبودی می توان از روش دیگری که همقدم بهبودی نامیده می شود استفاده کرد. با آنکه این روش چندان مرسوم و رایج نیست، اما برای معتادان خارج از کشور که دسترسی به راهنمای هم زبان ندارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این قسمت پیشنهاداتی در خصوص چگونگی استفاده از این روش برای بهبودی از اعتیاد ارائه شده است.

 

۹- روحانيت راهنمايی

در این قسمت شعری از سام شومیکر، یکی از بنیانگذاران انجمن های گمنام 12 قدمی ارائه شده است. در این شعر وی معنای اصلی و درونمايه روحانی راهنمایی یک معتاد در عذاب را در کمال شایستگی بازگو کرده است.

 

 

هشدار همراه

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟