جستجو

 

پیشنهادات جلسات

کتاب انجمن های گمنام

en


٦- پیشنهادات جلسات

 

 

در این صفحه پیشنهاداتی برای معتادانی که برای بار اول در جلسات انجمن های گمنام شرکت می کنند ارائه شده است، تا با استفاده از این اطلاعات بتوانند برای پاک شدن از اعتیاد و حرکت در مسیر بهبودی حداکثر استفاده از جلسات را داشته باشند.

 

١- یافتن جلسۀ مناسب 
٢- حضور منظم
٣- توجه به شباهت ها
٤- پذیرش کمک
٥- مشاکرت و فعالیت
٦- ایجاد سیستم حمایتی
٧- یافتن راهنما
٨- کارکرد 12 قدم
٩- پیشگیری از لغزش
١٠- خدمت گزاری

 

جلسات انجمن های گمنام، مکان هایی هستند که در آنجا حمایت بسیاری می توان یافت. این جلسات منابعی را که برای سفر ما به سوی بهبودی حیاتی می باشند فراهم می نمایند. ما معتادان به احتمال زیاد همواره در ترس به سر برده و به هیچ کسی اعتماد نمی کنیم؛ بنابراین متکی بودن به دیگران برای ما مبحثی نا آشنا است. اما زمانی که وارد جلسات گمنام انجمن 12 قدمی می شویم، در می يابیم که تنها نبوده و از این پس مجبور نیستیم که به تنهایی با بیماری اعتیاد خود مقابله کنیم و  نباید از درخواست کمک هراس داشته باشیم. دربین کسانی خواهیم بود که مانند خود ما از بیماری اعتیاد در عذاب بودند و در عین حال راهی را برای ترک اعتیاد و دستیابی به بهبودی و یک زندگی جدید و سالم را پیدا کرده اند. تمایل این اشخاص به حمایت از ما بدون هیچ چشم داشتی، به ما امید و قدرت مقابله با اعتیاد را می دهد و می توانیم با استفاده از کارکرد دوازده قدم از بیماری اعتیاد در بهبودی به سر ببریم.

 

پیشنهادات زير به ما معتادان کمک می کنند تا در جهت دستیابی به بهبودی، حداکثر استفاده از سیستم حمایتی جلسات انجمن های گمنام را ببریم:

پیشنهادات جلسات - پیشنهادات شرکت در جلسات انجمن های گمنام

 

 

۱. یافتن جلسۀ مناسب

با وجود این که هدف همه جلسات انجمن های گمنام، رساندن پیام بهبودی به معتادان در عذاب می باشد، تفاوت هایی نیز بین آن ها وجود دارد. جلساتی هستند که ما در آنجا احساس همسانی و آشنایی بیشتری خواهیم داشت؛ بنابراین اگر احساس می کنید که جلسه ای به دل شما نمی چسبد؛ صرفاً به خاطر راحتی و یا از روی عادت به آنجا نروید. اگر علیرغم میل باطنی خود به چنین جلساتی بروید، سرانجام بیماری اعتیاد شما را متقاعد می کند که شرکت در این جلسات به درد شما نمی خورد و دیگر به حمایت آن نیازی ندارید. نظر به اینکه جلسات بسیار زیادی در دسترس قراردارند، انتخاب جلسه مورد علاقه هر فرد کار چندان دشواری نخواهد بود. زمانی که شما چنین جلسه ای را بیابید، بهبودی شما بسیار آسان ترخواهد شد.  

برای یافتن آدرس جلسات یا یک جستجوی آنلاین  اینترنتی انجام دهید و یا به یکی از جلسات رفته و “دفترچۀ آدرس جلسات” را از مسئول نشریات گروه بگیرید.

یک راه دیگر برای یافتن جلسه ای که ممکن است مورد علاقه تان قرارگیرد، سوال پرسیدن از سایر اعضای انجمن است. چنین سؤالی دربین اعضای انجمن ها بسیار متداول است و شما به هیچ عنوان نباید از مطرح کردن چنین سؤالی خجالت بکشید. به پیشنهادات دیگران گوش دهید چرا که بدین ترتیب جلسه ای را که برای شما بهتر و مناسب تر است را پیدا خواهید نمود.

 

۲. حضور منظم

چند بار باید درجلسات انجمن های گمنام حضور یافت؟ به دلیل آن که نیازهای معتادان متفاوت می باشد جواب خاص و فراگیری برای این سؤال وجود ندارد. به تازه واردین یعنی کسانی که تازه به روند بهبودی ملحق شده اند پیشنهاد می شود که طی ۹۰ روز در ۹۰ جلسه شركت کنند تا با این سیستم حمایتی جدید آشنا شده و اصطلاحاً در جلسات جا بیافتند. در طی این مدت شما به شدت در معرض دوازده قدم و اشخاصی که قدم ها را کار می کنند قرار خواهید گرفت. برخی از افراد تاز مانی که میل به مصرفشان کاهش یابد، به صورت روزانه در جلسات شرکت می کنند. تعداد دفعاتی که هر کس درجلسات شرکت می کند کاملأ بستگی به خود شخص دارد اما درک این موضوع که جلسات انجمن سنگ زيربنای بهبودی هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. ما به ندرت می توانیم بدون شرکت در جلسات انجمن های گمنام پاکی خود را حفظ کنیم.

با حضور مرتب در جلسات، شما بین خودتان و بیماری اعتیاد فاصله ایجاد می کنید. حتی در صورتی که در ابتدای کار علاقه و انگیزه زیادی به رفتن در جلسات نداشتید و افکار معتادتان هزاران بهانه برای شرکت نکردن در جلسات به شما ارائه می داد، غفلت نکرده و به این طرز فکرتان اعتنا نکنید و حتما در جلسات شرکت کنید چرا که همین موضوع می تواند برای شما تفاوت بین مرگ در اعتیاد، و یا زندگی جدید در بهبودی باشد. همانطور که در انجمن های گمنام گفته می شود: “جسم را روانه کن، فكر خودش می آید”. این به آن معناست که بخصوص در روزهای اولیه که وسوسه و ویار برای مصرف مواد مخدر در شما بسیار زیاد است، بهتر است علیرغم آنچه افکار منفی و ناامید کننده به شما القا می کند، حتما خود را به جلسات انجمن ها برسانید. تجربه نشان داده است که بدون  تردید آن دسته از ما معتادان که در جلسات شركت می كنيم، شانس بیشتری برای آلوده نشدن به اعتیاد و حفظ بهبودیمان خواهیم داشت.

پس از حضور مرتب در جلسات انجمن های گمنام بسیاری از ما متوجه شدیم که جلسات نه تنها حمایت مورد نیاز ما برای بهبودی را فراهم می کنند، بلکه در آنجا ما احساس راحتی کرده و قادر به لذت بردن از زندگی جدید و آزاد خود می باشیم. ما متوجه می شویم که این سیستم حمایتی برای ما مانند یک خانوادۀ مهربان شده است؛ خانواده ای که با وجود مبتلا بودن به بیماری اعتیاد، ما را می پذیرد. از طریق حمایت گروه مان اعتماد به نفس لازم  برای پی بردن به انسانیت و ارزش واقعی خود را پیدا کرده و به تدریج از شرمی که ما را در اعتیاد غرق کرده بود رها می شویم. به جلسات می رویم تا صرفاً درکنار دوستان تازه خود بوده و با آن ها مصاحبت کنیم؛ دوستانی که در سختی ها و شادی های سفر به سمت بهبودی همراه ما بوده و از ما حمایت می کنند. حس همراهی وهمدلی مشترکی  که در جلسات انجمن ها درمیان ما یافت می شود را می توان به احساس مسافرانی که پس ازغرق شدن یک کشتی دریک قایق نجات نشسته اند؛ تشبیه نمود. ما درآنجا به دلیل مصیبت مشترکی که داریم با یکدیگر متحد می شويم و برای دستیابی به هدف مشترکمان که بهبودی از اعتیاد است، با هم پارو می زنیم .

 

۳. توجه به شباهت ها

بیماری اعتیاد از پاکی شدن ما خوشنود نیست. این بیماری می خواهد ما را متقاعد کند که با دیگران فرق داریم و راه حلی كه برای ديگران نتیجه می دهد، برای ما کارساز نخواهد بود. بنابراین مهم است که ما درجلسات به شباهت های بین داستان اعتیاد خودمان و دیگران گوش فرا دهیم و از تمرکز بر روی تفاوت هایمان پرهیز کنیم. بدین ترتیب ما شانس بیشتری برای یافتن همسانی و شباهت با دیگران داشته و قادرخواهیم بود به چگونگی عملکردشان در رابطه با کارکرد 12 قدم و بهبودی توجه کنیم. درانجمن های گمنام این نگرش را این طور بیان می کنند: ” نقاط مشترك را پیدا کن، خودت را مقایسه نکن “.

علاوه بر این، توجه کردن به تشابهات به ما کمک می کند که کمتر قضاوت کنیم و کمتر افکار تدافعی از خود بروز دهیم. ما معتادان همیشه خود را پايين تر يا بالاتر از دیگران می بینیم. همیشه سعی می کنیم همه چيز را تحت كنترل داشته باشيم و از امورات ديگران سر در بياوريم. این یک امر طبیعی و قسمتی از انسان بودن است، ولی مشکل ما معتادان این است که هرکاری را درحد افراط انجام می دهیم. به همین دلیل با گوش نکردن به شباهت ها سرانجام به این استدلال خواهیم رسید که ما با دیگران تفاوت داشته و این برنامه بهبودی و انجمن ها برای ما موثر نخواهد بود.

 

٤. پذیرش کمک

شرکت کنندگان در جلسات به شما پیشنهاد کمک می دهند. شما را به صرف چای يا قهوه دعوت می کنند و یا این که شماره تلفن خود را به شما داده و از شما می خواهند هر زمان که خواستید با آن ها تماس بگیرید. یکی از دلایل این کار این است که آنها قبلا شرایط شما را تجربه کرده اند و می دانند که ترک اعتیاد و بهبودی کار ساده و راحتی نیست. در ابتدا ممکن است این رفتار سخاوتمندانه ایشان را بیش ازحد و غیر معقول تعبیرکنید. عکس العمل و گرایش معمولی ما معتادان احتمالا رد کردن چنین پیشنهاداتی خواهد بود. شاید درك و تصور اینکه این اشخاص واقعا قصد دارند وقتشان را به ما اختصاص دهند و  یا از تماس تلفنی ما خوشنود می شوند برای ما مشکل باشد؛ اما حقیقت امر این است که آنها می دانند که با کمک کردن به شما به حفظ بهبودی خودشان نیز کمک می کنند. در دنیای بیرون از انجمن زمانی که کسی به شما می گوید “به من زنگ بزن” شاید این را از ته دل گفته و يا شاید برای تعارف آن را بيان نموده است. در جلسات انجمن های گمنام همه افراد این مطلب را از صمیم قلب بیان می کنند چرا که می دانند کمک به دیگران جزئی از کار کرد 12 قدم خودشان می باشد.

کمک به دیگران یکی از اصول ریشه ای برنامه های دوازده قدمی می باشد؛ زيرا این یکی از بهترین ابزارهایی است که ما معتادان در حال بهبودی برای جلوگیری از لغزش در اختیار داریم. زمانی که ما به معتاد دیگری کمک می کنیم، شرایط سابق خودمان و اقداماتی که باید برای پاک ماندن انجام دهیم به ما یادآوری می شوند. بنابراین وقتی که به عنوان یک تازه وارد در اولین جلسه انجمن های گمنام حضور پیدا می کنید، برای كمک گرفتن  از دیگران درنگ نکنید.

برای عبوراز موانع اولیه ای که درخواست کمک را برای شما دشوار می سازند می توانید با سه تن از اعضای جلسه به طور جداگانه گفتگو کرده و آنها را ازاینکه این جلسۀ اولتان است مطلع نمایید. سپس می توانید به آنها بگویید که دستپاچه شده اید و مطمئن نیستید که چطور باید بهبودی را شروع نماييد. مطمئناً ازبرخورد گرم و دوستانۀ آنها متعجب خواهید شد. منشی جلسات اغلب از شرکت کنندگان سؤال می کند که آیا تازه واردی در جلسه وجود دارد یا خیر. بدین ترتیب  دیگران می توانند با او آشنا شده و به وی خوش آمد بگویند. بعد از جلسات اغلب از ما دعوت می شود برای صرف چای يا قهوه و آشنا شدن با اعضای باتجربه گروه وهمچنین محکم تر کردن احساس تعلق در خودمان به دیگران ملحق شویم.

 

٥. مشارکت و فعالیت

جلسات انجمن های گمنام مکان هایی هستند که ما در آنجا خود را به عنوان آنچه که هستیم می پذیریم و با فعال بودن و مشارکت کردن در جلسات به انزوای خود خاتمه می دهیم. زمانی که ما واقعیت های زندگی خود را با دیگران در میان می گذاریم،  بار سنگين شرم و گناهی که مدت ها همراه داشته ایم و شدیدا نیز در اعتیادمان سهیم بوده است، به تدریج از روی دوشمان برداشته می شود.

مفهوم “مشارکت” برای یک تازه وارد، صحبت کردن راجع به سرگذشت زمان اعتیاد،  چگونگی آشنایی با 12 قدم و کمک هایی است که این برنامه در مسیربهبودی به ما ارائه داده است. ما نیاز نداریم که بلافاصله پس از حضور در اولین جلسه اقدام به مشارکت کنیم. در ابتدای کار می توانیم فقط در جلسه نشسته و با داشتن احساس امنیت وآگاهی ازاین که درمیان افرادی مانند خودمان هستیم به صحبت ها و  تجارب دیگران گوش داده و تسکین پیدا کنیم. درواقع به ما تازه واردین پیشنهاد می شود، در جلسۀ اول خود بر روی گوش دادن و یافتن نقاط مشترك تمرکز کنیم؛ چرا که این کار به داشتن حس همسانی و یافتن راه حلی برای مشکل اعتیادمان به ما کمک می کند. اگر هنوز هم با به زبان آوردن اینکه ما معتاد هستیم مشکل دارید، حتی نیازی به بيان آن نيست. مساله مهم این است که همه ما صادقانه به مشارکت با دیگران بپردازیم و با همین روش از انکار اعتیاد رهایی یابیم. یادمان باشد که درجلسات هیچ کس ما را سرزنش نکرده و یا مورد قضاوت قرار نخواهد داد. همۀ ما معتاد هستیم و گذشته هولناکی را تجربه کرده ایم. به احتمال بسیار زیاد، دیگران اتفاقاتی به مراتب بدتر از آنچه که بر سر شما آمده است را تجربه کرده اند.

 

٦. ایجاد سیستم حمایتی

بسیاری از ما معتادان در حال بهبودی تنها به سادگی تماس با یک دوست در بهبودی، توانسته ایم از لغزش خود جلوگیری کنیم. علت دقیق این امر مشخص نیست اما به نظر می رسد زمانی که یک معتاد با یک معتاد دیگر ارتباط برقرار می كند، نیرویی برتر از خودشان وارد صحنه می شود. در انجمن های گمنام اصطلاحی وجود دارد که می گوید: ” به جای مواد مخدر، گوشی تلفن را بردار”. با رد و بدل کردن شماره تماس و دوست شدن با سایر اعضای جلسات، ما برای خود یک سیستم حمایتی کارامد ایجاد می کنیم که می تواند در عبور از موانعی که در مسیر بهبودی، سر راه ما قرار می گیرند به ما کمک کند.

زمانی که منشی جلسه به اعضا پیشنهاد می کند که بعد از جلسه یکدیگر را برای صرف چای یا قهوه ملاقات کنند، بر اهمیت توسعۀ یک سیستم حمایتی تأکید می گردد. پس از پايان جلسه حتی اگر شما خواهان بازگشت به فضای آشنا و دردناک منزلتان هستید که خاطرات مصرف مواد را یادآوری می کند، شهامت به خرج داده و این پیشنهاد را قبول کنید. چنین کارهایی اکثراً منجر به پیشگیری از لغزش شده  چشم شما را به روی فرصت ها و امکاناتی که بهبودی دراختیارتان قرارخواهد داد، بازمی کند.

 

٧. یافتن یک راهنما

مبحث راهنما یکی از ویژگی های منحصر به فرد و ضروری انجمن های گمنام است. راهنما به یک معتاد درحال بهبودی گفته می شود که به طور رایگان ما را در سفر خود بسوی بهبودی از طریق 12 قدم حمایت می کند. راهنما مانند یک مربی شخصی و یا یک مسیریاب در زمینۀ بهبودی ما عمل می کند. راهنما یک عضو معمولی انجمن است که دانش تجربی خود در مورد کارکرد 12 قدم را با ما به اشتراک می گذارد. کسی را به عنوان راهنمای خود انتخاب کنید که شما را درک کرده و با شما تفاهم داشته باشد. کسی که بهبودی او الگوی بهبودی خودتان باشد. به شما قویاً پيشنهاد می شود که به محض آشنا شدن و احساس راحتی در جلسات نجمن، برای خود یک راهنما انتخاب كرده تا درکارکرد 12 قدم شما را راهنمایی نماید. به یاد داشته باشید این دوازده قدم است که راه حل و برنامه ای را برای بهبودی از اعتیاد برایمان فراهم می کند و اینکه جلسات انجمن ها تنها منابع مفید و موثر برای حمایت ما در مسیر بهبودی هستند.

علاوه بر این، یک راهنما حمایت مورد نیاز شما در فرآیند بهبودی را فراهم می نماید. درابتدا یک راهنما به شما کمک می کند تا با فرمت جلسات آشنا شوید. او می تواند با شما تماس گرفته و برای رفتن به جلسات تشویق و ترغیبتان نماید. بعلاوه او می تواند برای شما نوعی سیستم هشدار دهنده و پیشگیری کننده از لغزش باشد.  زمانی که در انکار هستید و دوباره برای مصرف دوباره مواد مخدر وسوسه شده اید، وی می تواند شما را آگاه کرده و از شما حمایت نماید. به شما پیشنهاد می شود راهنمایی انتخاب کنید که هم جنس خودتان باشد (یعنی اگر مرد هستید او هم مرد باشد). بدین ترتیب از ایجاد هرگونه رابطۀ احساسی و رمانتیک اجتناب کرده و زمانی که می خواهید راجع به جزئیات زندگی خصوصی خود صحبت کنید احساس راحتی بیشتری خواهید داشت. به خاطر داشته باشید که نقش اصلی راهنما کمک کردن به ما در کارکرد دوازده قدم و حمایت از ما درفرایند بهبودی است. راهنما، روانپزشک یا مشاور مالی و یا خانوادگی ما نمی باشد.

 

٨. کارکرد 12 قدم

راه حل بهبودی ما ازطریق کارکرد 12 قدم بوده و جلسات، مكان بسیارخوبی برای یادگیری این قدم ها می باشند. ما درجلسات انجمن ها فرصت آن را پیدا می کنیم تا ازنزدیک چگونگی کارکرد قدم ها توسط سایر اعضا را ببینیم. در جلسات ما می توانیم از تجارب دیگران در مورد چگونگی کارکرد 12 قدم بهره مند شده و مشکلاتی که خودمان در کارکرد قدم ها با آن مواجه هستیم را با دیگران درمیان بگذاریم.

اکثر ما با درخواست کمک مشکل داریم و به همین دلیل ممکن است پیدا کردن راهنما را به تعویق بیاندازیم. ممکن است از اینکه دست رد به سینه مان زده شود هراس داشته باشیم و یا اعتماد کردن به دیگران برایمان مشکل باشد. اما باید از خود سؤال کنیم که تا چه اندازه می خواهیم از چنگال اعتیادمان رها شویم و برای دستیابی به بهبودی حاضر به انجام چه اقداماتی هستیم؟ بیماری اعتیاد ما به هر نوع بهانه و توجیهی متوسل می شود تا ما راهنما نگیریم و بهبود پیدا نکنیم. بنابراین ما برای مقابله با بیماری اعتیاد نمی توانیم به خودمان اتکا کنیم و به عنوان یک معتاد در حال بهبودی به یک راهنما نیاز داریم. درضمن به یاد داشته باشید که راهنما معتادی مانند خود ما است و به طور روزانه در بهبودی به سر می برد. راهنمای ما فردی بهتر یا بالاتر از ما نیست، بلکه معتادی است که برای کمک به بهبودی خودش و ما، در مسیر بهبودی از ما حمایت می کند.

برای مشاهده جزئیات و پیشنهاداتی در رابطه با یافتن یک راهنما، لطفا به قسمت راهنما و رهجو رجوع کنید.

 

٩. پیشگیری از لغزش

جلسات به عنوان ابزاری مؤثر برای پیشگیری از لغزش کاربرد دارند. سعی کنید درهمان ساعتی که معمولاً مواد مصرف می کردید به جلسه بروید. جسم ما معتادان در اثر مصرف مواد دارای یک ساعت درونی شده است؛ بنابراین اگر بدن شما عادت کرده باشد که روزهای جمعه راس ساعت شش بعد از ظهر مواد مصرف کند؛ سعی کنید که در همان ساعت به جلسه بروید. این کار باعث می شود شما گرفتار وسوسه به مصرفی که در روزهای اولیه پاکی با آن روبرو هستيم نشوید.

حتی بعد از سپری شدن روزهای اول و پس از این که ما از وسوسه استفاده مواد رها شديم، حضور درجلسات ابزاری قوی برای حفظ بهبودی مان خواهد بود. برنامه های 12 قدمی شرایطی برایمان فراهم می کند که ما با استفاده از آن می توانیم به صورت روزانه از اعتیاد در بهبودی به سر ببریم. اعتیاد یک بیماری مزمن بوده و ما هیچ وقت کاملاً درمان نخواهیم شد. به همین دلیل است که به منظور داشتن سلامت عقل و تمرکز بر روی بهبودی روزمره به حمایت جلسات نیاز داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر جامع در رابطه با این که حضور مرتب در جلسات چگونه می تواند در اجتناب از لغزش به ما کمک کند، لطفاً به قسمت لغزش اعتیاد رجوع کنید.

 

۱۰. خدمت گزاری

خدمت گزاری انجام هرعملی است که به انجمن ما و جلساتش کمک می کند. برای یک تازه وارد انجام هر خدمتی درحد توانش می تواند تلاش های او برای پاک ماندن و حركت در مسیر بهبودی را تقویت کند. خدماتی مانند مانند تهيه چای یا قهوه، چيدن صندلی ها و خوش گویی به کسانی که وارد جلسه می شوند، باعث می شود حس خوبی به ما دست دهد. زمانی که ما در جلسات خدمت می کنیم، به تدریج به عضو خدمتگزار گروه تبدیل می شویم. خدمت گزاری با عادت گوشه گیری و انزوای ما مقابله کرده و احساساتی مانند تعلق داشتن و همراهی با دیگران که در زمان اعتیاد فعال از دست داده بودیم را مجددا زنده خواهد کرد. علاوه بر این، خدمت کردن مهارت های اجتماعی را به ما بازمی گرداند؛ چرا که با درگیرشدن در كارهای خدماتی و انسان دوستانه، مشغله ذهنی ما تغییر کرده و به جای درگیری فکری با بیماری اعتیاد، سرگرم کمک رسانی و خدمت کردن به دیگران خواهیم شد.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟