جستجو

 

فهرست انجمن های ۱۲ قدمی

en


عموماً سه نوع انجمن گمنام وجود دارد که حمایت و برنامه بهبودی را به آنهایی که  درمعرض آسیب بیماری اعتیاد قرارگرفته اند پیشنهاد می نمایند. هریک از این انجمن ها با جنبه ونوع خاصی از اعتیاد سر و کارداشته و در قالب انجمن های مواد مصرفی، انجمن های اعتیادهای رفتاری و انجمن های حمایت از خانواده معتادان گنجانده می شوند. در این بخش اطلاعاتی درخصوص هدف اصلی هر یک از این انجمن ها ارائه شده است تا بنا بر نوع اعتیادتان شما بتوانید از حمایت آن ها در مسیر بهبودی بهره مند شوید.

 

١. انجمن های مواد مصرفی:

یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد اصلی شان به مواد تأثیر گزار بر ذهن مانند اعتیاد به تریاک، اعتیاد به هروئین، اعتیاد به مواد روانگردان و اعتیاد به الکل می باشد.

 

٢. انجمن های رفتاری:

یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد اصلی شان به رفتارهای معتاد گونه و مخرب همانند اعتیاد به عشق و سکس، اعتیاد به قمار، اعتیاد به پرخوری، و هم وابستگی می باشد.

 

٣. انجمن های حمایت خانواده:

یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد مواد مصرفی و یا اعتیادهای رفتاری عضوی ازخانواده و یا یکی از دوستانشان، در زندگی آنها تأثیر گذاشته است.

 

 

  • برای جزئیات تماس و وب سایت بعضی از این انجمن ها و آگاهی از جلسات موجود به زبان فارسی درسراسر جهان، لطفا به بخش جلسات فارسی زبان مراجعه نمایید.

 

 

 

در صورتی که در خصوص هر یک از مقالات موجود در این بخش سوال یا ابهامی داشتید،

از طریق فرم مشاوره اعتیاد با ما در ارتباط باشید.

 

 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟