جستجو

 

انجمن های رفتاری

en


انجمن های رفتاری یک برنامه بهبودی و حمایت برای  کسانی است که اعتیاد اصلی شان به رفتارهای معتاد گونه و مخرب همانند اعتیاد به عشق، سکس و رفتارهای جنسی، اعتیاد به قمار، اعتیاد به پرخوری، و هم وابستگی می باشد.  

برای مشاهده وب سایت و سایر اطلاعات مربوط به جلسات فارسی زبان این انجمن های لطفا به قسمت جلسات فارسی زبان مراجعه نمایید.

 

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟