جستجو

 

انجمن های مواد مصرفی

en


انجمن های مواد مصرفی یک برنامه بهبودی و حمایت برای کسانی است که اعتیاد اصلی شان به مواد تأثیر گزار بر ذهن می باشد مانند اعتیاد به تریاک، اعتیاد به هروئین، اعتیاد به شیشه، اعتیاد به حشیش، اعتیاد به مواد روانگردان و اعتیاد به الکل. 

برای مشاهده وب سایت و سایر اطلاعات مربوط به جلسات فارسی زبان این انجمن های لطفا به قسمت جلسات فارسی زبان مراجعه نمایید.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟